NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Merudgifter for viderekomne - servicelovens §100

Kurset sætter juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig og BPA-ordninger mv., og som en del af den samlede løsning på tværs af forvaltninger.

Indhold

Dagen giver dig mulighed for at dykke ned i SEL § 100s juridiske spidsfindigheder med fokus på udfordringerne, der opstår i samspillet med de øvrige handicapkompenserende ydelser.

Oplæg og drøftelse af:

 • Sektoransvar – øget krav i den nye Servicelov om sammenhæng i ydelser, helhedsorienteret indsats og fastlæggelse af mål og formål med den hjælp en borger modtager. Hvad betyder det i praksis?
 • Lovens definition af ”nødvendig merudgift” sammenholdt med Ankestyrelsens afgørelser
 • "Samme alder og livssituation” – hvilken betydning har det for vurdering af ”nødvendig merudgift” og dermed for udbetaling af ydelse?
 • Samarbejde med Jobcentret – en mulighed, der skal indgå i overvejelserne
 • Ajourføring af personkredsen – hvem er inde og hvem er ude, med afsæt i nye afgørelser
 • SEL § 100 og bevilling af bil jf. SEL § 114 – hvilke udgifter kan og skal dækkes? Udvikling af praksis i kommunerne. Samarbejde omkring (gen-)bevilling af bil
 • SEL § 116 – indretning og boligskift. Hvad kan, og hvad skal dækkes som merudgift?
 • Dagligdagen i boligen – samspil mellem ”håndsrækninger” og SEL § 83
 • BPA-ordningerne og brugen af SEL § 100 – hvilke udgifter er ikke knyttet til borgers brug af hjælperordning
 • Til orientering: Genindførelse af over-/underkompensation i udmåling af SEL § 100 (den nye servicelov)

Der vil igennem dagen være mulighed for at tage andre emner op. Ankestyrelsens afgørelser inddrages løbende og eksempler på praksis fra landets kommuner indgår i gennemgangen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursets underviser er Anita Klindt, cand.jur. Anita Klindt er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991.

Målgruppe

Sagsbehandlere og medarbejdere med flere års praktisk erfaring inden for området, som har brug for mere viden og flere nuancer i forhold til især lovgivning og jura.

Kursusdatoer
 • Komponent/COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  11.11.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
  18.05.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent/COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
11.11.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 3.195 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, forplejning (på hold, der afholdes fysisk) og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist11.10.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og morgenmad
 • 09:00
  Sektoransvar
 • Lovens definition af ”nødvendig merudgift” sammenholdt med Ankestyrelsens afgørelser
 • ”Samme alder og livssituation”
 • Samarbejde med Jobcentret
 • Ajourføring af personkredsen
 • SEL § 100 og bevilling af bil jf. SEL § 114
 • SEL § 116
 • Dagligdagen i boligen
 • BPA ordningerne og brugen af SEL § 100
 • Til orientering: Genindførelse af over-/underkompensation i udmåling af SEL § 100
  (Den nye servicelov)
 • Der vil i igennem dagen være mulighed for at tage andre emner op
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag