NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Softwarerobotterne kommer

Klæd medarbejderne på til at tage godt imod de nye kollegaer – lokalt læringsforløb på akademi- og diplomniveau med fokus på teknologiforståelse, arbejdsgange, dataanvendelse og forandringer.

Indhold

Automatisering ved hjælp af softwarerobotter (RPA) er ved at blive udbredt i landets kommuner – og med god grund. Bedre service, færre fejl og ikke mindst effektivisering og frigørelse af medarbejdernes tid til andre opgaver er nogle af fordelene, men effektiv implementering af de nye teknologier sker ikke af sig selv. Derfor har COK og VIA udviklet et særligt tilrettelagt forløb, der klæder medarbejderne på til arbejdet med RPA.

Softwarerobotter (RPA) viser deres værd i kommunerne ved at bidrage med både kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster indenfor f.eks. økonomi, HR og personaleadministration. Teknologien og processen omkring anskaffelse af de nye teknologier er forholdsvis simpel og prisbillig, og robotterne er pålidelige og gør præcis det, de er udviklet til. Dog er der barrierer, som skal overvindes, før kommunerne kan høste de mange gevinster, som softwarerobotterne kan føre med sig. Undersøgelser viser, at manglende teknologiske kompetencer, begrænset videndeling, utilstrækkelig kommunikation og samarbejde er nogle af de ting, der kan stå i vejen for udbredelsen af de nye teknologier og svække modet til forandring blandt medarbejderne. Dermed ligger der en stor opgave i at klæde medarbejderne og organisationen på til forberedelse, indkøb og implementering af de nye ”kollegaer”.

COK og VIA har med udgangspunkt i et solidt kendskab til både digitaliseringsdagsordenen og den kommunale virkelighed udarbejdet et særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb, der klæder medarbejderne på til arbejdet med RPA og styrker såvel deres teknologiforståelse som deres forståelse for arbejdsgangsanalyse, dataanvendelse og forandringsprocesser. Kompetenceudviklingsforløbet tager udgangspunkt i de formelle kompetencegivende uddannelser Kommunom og Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, hvilket giver mulighed for, at I som ledelse bruger forløbet som led i et strategisk kompetenceløft af medarbejderne. Derudover har forløbet den fordel, at I har mulighed for at søge midler fra Kompetencefonden til dele af forløbet.

Et forløb skræddersyet til jeres medarbejdere
Den særligt tilrettelagte kompetenceudvikling begynder og afrundes med et fælles forløb, der bliver skrædder- syet til netop jeres medarbejdere og de udfordringer, I står overfor i forhold til RPA. Mellem de to fælles forløb deltager medarbejderne på et eller flere relevante moduler på Kommunom på akademiniveau og Diplom i offentlig forvaltning og administration (DOF) afhængig af deres nuværende kompetencer og arbejdspladsens behov. På modulerne tilegner medarbejderne sig nye kompetencer inden for temaer som f.eks. automatisering, dataflow, procesanalyse, tilrettelæggelse af arbejdsgange og indsigt i forandringsprocesser – kompetencer, der på hver deres måde er relevante i forhold til arbejdet med RPA.

Kontakt os for nærmere information om opbygning af forløbet samt pris.
Under fanebladet - filer og links, finder du dokumentet RPA. Her kan du se en model af forløbets opbygning.

Målgruppe

Administrative medarbejdere samt afdelings- og projektledere fra forvaltninger og centre, der arbejder eller planlægger at arbejde med RPA.

Kontakt os for nærmere information om pris og opbygning.

Dokumenter
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag