Program


09.00: Ankomst og morgenkaffe


09.30: Velkomst og rammesætning

// Anya Krogh Manghezi, vicedirektør, Socialstyrelsen
// Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent, Socialstyrelsen - og dagens moderator


09.40: FIT – viden og erfaringer fra det sociale område
Forskningen vedrørende FIT viser blandede resultater - fra ingen effekt til signifikante positive effekter for borgerne. Hvilket bud giver forskningen på de blandede resultater, og hvad siger erfaringer fra dansk praksis om implementering af FIT?

// Mikkel Møldrup-Lakjer, evalueringskonsulent, Socialstyrelsen


09.55: FIT implementation 
Just like having a GPS app on your phone is no guarantee you’ll never get lost, FIT does not always improve treatment. What matters is what therapists do with the information that these tools provide. Drawing on research as well as clinical experience, this keynote will discuss some of the characteristics of successful FIT implementation. 

// Heidi Brattland, psykolog og ph.d. i klinisk medicin, NTNU

Oplægget vil være på engelsk


10.35: Strategiske alliancer og valg til at styrke egen FIT-implementering
At bevæge sig fra fokus på, at FIT-implementering alene er et internt organisatorisk anliggende til at erkende nødvendigheden af at engagere og alliere sig med relevante andre og træffe eksterne strategiske valg for at styrke egne forudsætninger yderligere for at lykkes med implementering af FIT.      
// René Essom, faglig leder i Center for Psykosocial Udvikling, Slagelse Kommune
// Eddie Göttsch, centerleder i Center for Psykosocial Udvikling Slagelse og Rusmiddelcenter Slagelse, Kommune


11.00: Pause


11.20: Sessioner - første runde

Session 1.  Ledelse og FIT-implementering - en succeshistorie
Implementering af FIT kan være en vanskelig proces, der også kan være langvarig. Hvilken rolle spiller den lokale ledelse i dette? Hvordan kan den lokale ledelse agere under implementering og forankring af FIT i behandlingen? Hvad skal man aldrig gøre som ledelse, når man vil indføre FIT i en afdelings/institutions praksis? Hvad er de vigtigste pejlemærker for succes med implementering, når man taler ledelsens rolle og styring? Workshoppen sætter fokus på disse emner via processen i Halsnæs Alkoholambulatorium, der over en periode på tre år er kommet langt i implementeringen af FIT.

// Alex Kastrup Nielsen, faglig chef i TUBA, der systematisk anvender FIT i alle terapeutiske forløb. Alex er uddannet i FIT i Chicago og har medvirket til implementeringen af FIT på Halsnæs Alkoholambulatorium.
// Charlotte Seidler, ambulatorieleder, Halsnæs Alkoholambulatorium. Charlotte er sygeplejerske med efteruddannelse indenfor misbrugsbehandling og ledelse, og hun har arbejdet med misbrugsbehandling siden 2004.

Session 2.  FIT – fra terapi til recovery-orienteret psykosocial rehabilitering
Elementerne, der påvirker en god terapeutisk alliance, er de samme, som vi ved, fremmer recovery-processer hos mennesker med psykiske lidelser. Tydelige mål, meningsfuldhed og styrkelse af den enkelte til at være aktiv og engageret i egen proces er også centrale elementer i rehabiliteringsprocesser. Igennem mere end 10 år har Helle Obbekær arbejdet med at implementere FIT i rehabiliterings-kontekster som botilbud, mentorstøtte og kontaktpersons arbejde. Denne workshop vil handle om erfaringer belyst gennem cases og vil lægge op til en fælles refleksion over, hvilke påvirkninger FIT har i disse processer.

// Helle Obbekær, ergoterapeut og MR-Master i Rehabilitering, udviklingsmedarbejder og Irene Bendtsen, ergoterapeut og udviklingsmedarbejder, Psykiatrienheden, Københavns kommune.

Session 3.  Video som redskab til udvikling af alliancen med borgeren
FIT bygger på forskning, der viser, at alliancen til borgeren er det mest betydningsfulde behandlingsmæssige komponent til at forudsige outcome i behandlingsforløb. I denne session vil vi se på, hvordan man kan bruge videooptagelse til at øge terapeutens evne til at danne alliance med borgeren/klienten både i de enkelte behandlingsforløb, og hvordan man kan arbejde med at opøve sine alliance-kompetencer generelt.  

// Gritt Graugaard Bonde, aut. cand.psych., Psykologteamet ved Ungdomscentret, Aarhus Kommune. Gritt er certificeret underviser i FIT og laver undervisning og supervision inden for området. Hun har desuden skrevet bidrag til bogen ”Feedback Informed Treatment. En grundbog”.

Session 4.    Vær med til at afprøve et team-spil, der styrker forankring og implementering af FIT
Implementering af FIT er krævende på flere niveauer i organisationen. Der er mange spørgsmål, der skal findes svar på - både i det individuelle borgersamarbejde, i teamet og i organisationen. Hvorfor arbejder vi med FIT? Hvordan organiserer vi arbejdet? Og hvad ved vi om forskningen bag? Det er nogle af de centrale spørgsmål, der tages fat på i et nyt FIT-implementeringsspil. Ideen med spillet er, at tage et skridt længere i implementeringen gennem træning og ved at tage de nødvendige diskussioner og beslutninger i teamet. 

Til workshoppen bliver du introduceret til ideerne bag spillet, du får mulighed for at afprøve grundkonceptet, der er under udvikling. Derudover kan du bidrage til udvikling af spillet og få inspiration til egen implementering.
 
Robin Vickery har arbejdet årrække med FIT implementering i Københavns Kommune. Spilkonceptet bygger videre på erfaringer fra København samt andre organisationer. 

// Robin Vickery, Copenhagen Dome.

Session 5.  "Bånd og Broer" – FIT i systemisk familiebehandling  
I indsatsen “Bånd og Broer” har Metodecentret i samarbejde med Hillerød Kommune netop påbegyndt et nyt udviklingsprojekt, hvor vi planlægger at integrere FIT med en systemisk familiebehandling koblet til en fritidsjobrettet indsats. I indsatsen skal FIT indgå som et centralt element i det ambulante arbejde med udsatte familier med det formål at sikre, at indsatsen hele tiden er tilpasset de behov, familien har. I oplægget vil vi præsentere vores tanker og ambitioner med at anvende FIT i en intensiv familieindsats og de løsninger, som vi gerne vil afprøve.

// Randi Nørup, programleder og udviklingskonsulent, Metodecentret.
// Simon Østergaard Møller, leder, Metodecentret.

Session 6.  Erfaringer med anvendelse af FIT i forhold til klienter med voldsproblematikker i nære relationer, som er henvist fra kriminalforsorgen
Dialog mod vold er et behandlingstilbud til mænd og kvinder, der udøver fysisk og/eller psykisk vold i nære relationer. Der tilbydes endvidere forløb til partner og støttende samtaler til eventuelle børn. Tilbuddet til den voldsudøvende er bl.a. individuelle terapeutiske samtaler og gruppesamtaler. Det primære fokus i behandlingen er at bidrage til, at problemer og konflikter løses uden brug af fysisk og psykisk vold, og behandlingen kan forløbe op til et år.

// Sofie Munch, psykolog, Dialog mod Vold og Askov Fonden. 
// Bodil Østergaard, psykolog, Dialog mod Vold og Askov Fonden.

Session 7.  Masterclass om FIT implementering med Heidi Brattland
Research suggests that FIT implementation requires time and effort. Participants in this masterclass will learn more about and discuss how to work with FIT so that clients benefit from its use.  

Der vil være fokus på dialog og sparring, og derfor er deltagerantallet begrænset. 

Max. 25 deltagere. 

// Heidi Brattland, psykolog og ph.d. i klinisk medicin, NTNU.


12.10: Frokost


13.00: Sessioner - anden runde


13.50: Pause -  find tilbage til plenum


14.10: FIT i myndighed og udførerområdet – mening og sammenhæng for familien 
I dette oplæg vil Claus Jørgensen, leder af familieafdelingen i Gladsaxe Kommune, fortælle om implementering af FIT i myndighedsarbejdet og samarbejdet, når såvel myndighed som udfører bruger FIT i samme kommune. Thomas Mackrill, docent ved Københavns Professionshøjskole, vil orientere om samarbejdet om at lave en manual for FIT i myndighed, filmproduktion, og et forskningsreview om implementering af løbende effektmonitorering.

// Thomas Mackrill, docent, ph.d, Københavns Professionshøjskole.
// Claus Jørgensen, leder af familieafdelingen, Gladsaxe Kommune.


14.55: What’s in it for me?
Hvad får vi som fagprofessionelle ud af at arbejde med FIT?

// Susanne Bargmann, psykolog og del af The International Center for Clinical Excellence, hvor hun samarbejder med Scott D. Miller. Redaktør og forfatter til ’Feedback Informed Treatment. En grundbog’.


 15.40: Afrunding


15.45: Farvel og tak for i dag