Målgruppe

Netværksmøderne er for medlemmerne af netværk indenfor opkrævning og inddrivelse

Pris: 0 kr.
Gratis og kun for deltagerne af medlemskommuner. Dog kun op til 2 deltagere ellers koster det 1.000 pr. efterfølgende deltager.
Tilmeldingsfrist10.03.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

4. netværksmøde for opkrævning og inddrivelse

Indhold

Netværksmøde afholdes den 24.09. i Vejle og 26.09.2019 i København

Netværket har til formål at formidle ny evidensbaseret viden, skabe et rum for erfaringsudveksling og refleksion mellem kommunerne samtidig med at nye og aktuelle faglige udfordringer og løsninger sættes i spil så kommunernes opgavevaretagelse konstant kvalificeres og udvikles.

Mellem møderne vil medlemskommunerne, via Mit-COK, kunne udveksle artikler, domme, praksismetoder og erfaringsudveksle med hinanden.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er