COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Dygtige medarbejdere og ledere er rygraden i kommunernes økonomistyring

Virkeligheden i den kommunale økonomistyring har i de seneste år budt på strammere økonomiske rammer, budgetlov, projekter om god og bedre styring, konkurrenceudsættelse, reformer på de store velfærdsområder m.m. 

Det stiller krav til økonomistyringen. Udviklingen medfører et stærkere fokus på den analytiske og strategiske styring og på de konsulentkompetencer, der skal til for at realisere nye styringsteknikker på tværs i kommunen. Og det kan kun lykkes, hvis den økonomiske drift i maskinrummet udgør det solide fundament for udviklingen.

I COK tilbyder vi en bred og fokuseret portefølje af kurser, uddannelser og temadage målrettet både dig, der er medarbejder, konsulent, eller leder samt i de kommunale økonomifunktioner og -forvaltninger. Fællesnævneren for alle aktiviteterne er, at fokus er på din praksis og de udfordringer, som du støder på i din dagligdag – uanset om du udfylder en central eller decentral rolle.

Her kan du se alle vores kurser og uddannelser. I navigatonsmenuen kan du desuden læse mere om vores populære uddannelsesforløb Fremtidens Økonomistyring, som 400 kommunale medarbejdere og ledere allerede har gennemført, og som vi nu udbyder som et intensivt 8-dages kursus. Her kan du også finde inspiration og læse mere om, hvordan andre kommuner har gennemført forløb med udgangspunkt i deres praksis. Du er også altid velkommen til at kontakte os for en dialog omkring muligheden for at hente et organisationstilpasset forløb hjem til din organisation.  

Grundlæggende kommunaløkonomi

COK tilbyder kompetenceudvikling i grundlæggende kommunaløkonomi, så du kan få styr på, hvad der er op og ned i din kommunes økonomiske styring. 

Kurserne henvender sig både til dig, der til dagligt arbejder med økonomi, samt dig, der ikke direkte arbejder med økonomi, men som har behov for indsigt i kommunernes økonomi for på den måde bedre at kunne varetage dine daglige arbejdsopgaver. 

Kurset Kommunaløkonomi for ikke-økonomer henvender sig f.eks. til dig, der ønsker at blive opkvalificeret på økonomi. Du bliver bl.a. klædt på til at se sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi. Samtidig lærer du at læse og forstå et budget og et regnskab, og du får en helhedsforståelse for din egen rolle i det økonomiske årshjul.

Du kan også tage det næste kompetenceskridt med kurset Grundlæggende Kommunal Økonomistyring. Kurset giver dig en bedre helhedsforståelse for og overblik over det daglige regnskabsarbejde – fra budgetlægning til regnskabsaflæggelse. 

Budget og regnskab

Den kommunale regnskabsfunktion er under forandring i disse år. Det skyldes bl.a. den stadigt stigende digitalisering af den kommunale bogføring og bilagshåndtering samt decentraliseringen af det økonomiske ansvar, herunder ansvar for bilagsgodkendelse og budgetkontrol. Dernæst sker der en udvikling i kommunernes overordnede organisering, og det har stor betydning for hele økonomifunktionens rolle. I de fleste kommuner er der sket en specialisering af økonomifunktionens opgaver i forhold til budget, regnskab og analyse, og det tværgående samarbejde mellem fagforvaltninger og økonomifunktionen har fået en afgørende rolle i kommunens økonomistyring. 

Det har ændret regnskabsmedarbejdernes kontaktflade til resten af organisationen, og opgaverne er i dag meget mere udadvendte, proaktive og rådgivende, end de tidligere har været. Regnskabsmedarbejderne agerer i langt højere grad som interne konsulenter og sparringspartnere for resten af organisationen.

Bliv rustet til at imødekomme de nye krav

Der stilles endvidere krav til, at den kommunale regnskabsmedarbejder medvirker til en løbende optimering af de administrative processer. Disse krav vil kun være stigende fremover – og dette vil udfordre regnskabsmedarbejdernes kompetencer til at skabe holdbare forandringer og effektiviseringer i kommunernes økonomiske styring.
 
I COK stiller vi skarpt på de områder, hvor du som kommunal regnskabsmedarbejder skal tilbydes kompetenceudvikling og dermed rustes til at møde de nye krav. Vi udbyder en bred og stærk portefølje af kurser og uddannelser, som matcher nutidens krav og forventninger til regnskabsfunktionerne.

Strategisk økonomistyring

Kommunerne er i rivende udvikling. Kerneopgaven er sat i centrum for opgaveløsningen i jagten på en bedre service og bedre udnyttelse af ressourcerne, og økonomifunktionen skal understøtte den bevægelse. Det stiller nye krav til økonomistyringen anno 2016, og økonomifunktionerne skal være endnu mere nytænkende og gå foran i udviklings- og implementeringsprocesserne. Det medfører et stærkere fokus på den analytiske og strategiske styring og på de konsulentkompetencer, der skal til for at realisere nye styringsteknikker på tværs i kommunen.  

Der er dog ganske stor variation på mål og indhold i økonomistyringen i de danske kommuner. Finansministeriet har i den sammenhæng opstillet fire vurderingskriterier for ”god økonomistyring” i kommunerne.

God økonomistyring betyder:

  • Retvisende styringsgrundlag og overblik over sammenhænge mellem økonomi, ressourcer, opgaver, mål og effekter.
  • Synligt prioriteringsrum for den politiske og administrative ledelse, og mulighederne for at øge dette på den korte og lange bane.
  • Grundlag for en tværgående prioritering og effektivisering i den enkelte institution og på tværs af koncernen.
  • Helhedsorienteret styring med fokus på effektiv udnyttelse af midler på tværs af kommunen. 

For at kunne designe og udvikle kommunens økonomiske styringsmodel kræves et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen.

Derfor har COK udviklet en bred portefølje af uddannelser og kurser, som har fokus på at give dig redskaber og værktøjer til at udvikle kommunernes økonomistyringsmodeller samt optimere processerne med fokus på at opnå optimal effekt og resultater.

Regler og lovgivning

Som økonomikonsulent eller økonomimedarbejder skal du sikre korrekt administration i overensstemmelse med ofte komplekse regler og lovgivning. Med kurserne fra COK bliver du klædt godt på til opgaven.

Økonomi på fagområder

Hvad enten du direkte eller indirekte beskæftiger dig med økonomi på et af fagområderne, tilbyder COK kompetenceudvikling, så du er i stand til at udfylde din rolle.
 
Du kan f.eks. arbejde i et kommunalt tilbud såsom et dagtilbud, en skole, eller på et ældrecenter, eller du kan arbejde centralt i kommunens administration inden for det pågældende område. 

 

I denne folder får du en oversigt over de forløb, COK udbyder på økonomiområdet i 2020. Du kan læse mere om de enkelte forløb, se flere datoer og tilmelde dig her på hjemmesiden eller tilmelde dig COKs nyhedsbrev her. Så får du nye aktiviteter, aktuelle forløb og artikler direkte i din indbakke.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er