NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Program for ØDF's Årsmøde 2021

Dag 1. D. 25. november 2021

09.00    Ankomst og morgenmad


09.45    Velkomst og introduktion til programmet
// Eddie Dydensborg, formand for ØDF og økonomidirektør, Odense Kommune
// Nynne Bjerre Christensen, konferencier


09.55    Status på dansk økonomi og de offentlige finanser
// Signe Krogstrup, direktør, Nationalbanken 


Formiddagens tema: Bæredygtighed

10.25    Ledelse og bæredygtighed 
Med udmeldingen fra Danmark om hen over de kommende årtier at gøre en ende på den “ekstraktive”, fossile æra, har vi samtidig skudt gang i kapløbet om at udfase hele den tænkning og økonomi, hvor udvinding og forbrug sker i en lineær bevægelse frem mod affald. 
De færreste tænker over, hvor præget vores verdensforståelse, samfundsopbygning og ledelsesmodeller er af hele den forarbejdningsbaserede og ekstraktive økonomi.
Fra skolestrukturer til arbejdspladshierarkier har det drejet sig om effektiv ressourceudnyttelse. Derfor er det en enorm omvæltning at skulle omstille sig til den nye, regenerative dagsorden. Der skal tænkes cirkulært og i helt nye baner, når det centrale spørgsmål ændres fra “Hvad kan du præstere?” til “Hvad kan vi bidrage med?” Det gælder også udøvelsen af ledelse.
I den regenerative økonomi er der ikke “bare” tale om en række nye teknologier, man kan tilkøbe sig, og så omlægge sin organisation og sin eksisterende tænkning til.
Der skal bygges på en ny slags forståelse, og forståelsen skal dække hele organisationen. I ledelsen af medarbejderne, i disses kontakt med borgere og samarbejdspartnere samt i alle tilblivelsesprocesser.

// Laura Storm 
Laura Storm er international ekspert i ledelse og bæredygtighed og er medforfatter til bogen ”Regenerative Leadership”. Hun er blevet tildelt titlen “Worldchanger” af Greenbiz, udråbt som Young Global Leader af World Economic Forum og blev i 2020 udråbt som en af verdens førende stemmer inden for regenerativ udvikling.


11.10    Pause


11.30    Ambitiøse klimaplaner i de danske kommuner
En partnerskabsaftale mellem Realdania, KL og de fem regioner giver alle danske kommuner mulighed for at blive en del af DK2020. Kommunerne får i projektet teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning, Climate Action Planning Framework.

CONCITO er fagligt sekretariat og videnspartner for det treårige projekt, der gennemføres i samarbejde med C40 og afsluttes medio 2023.

// Inge Nilsson, programleder, CONCITO 


12.30         Frokost  


13.30    Hvad skal der til for, at kommunerne kommer i mål med bæredygtighedsstrategierne?
// Lars Aagaard, Dansk Energi


13.55    Blik på aktuelle dagsordner i kommunerne i relation til indenrigs- og boligministeriet
// Sofus Garfiel, departementschef, Indenrigs- og boligministeriet


14.20    Pause 


Eftermiddagens tema: Kommunalvalg 2021

14.45   De største udfordringer for kommunernes økonomidirektører efter KV21
Chefredaktør Arne Ullum fra NB-Økonomi giver sit bud på, hvad der bliver de største udfordringer for kommunernes økonomidirektører i spændingsfeltet mellem borgernes forventninger, Folketinget (herunder kommunal udligning) og de økonomiske udsigter.

// Arne Ullum, ansvarlig chefredaktør, NB Økonomi 


15.20    Nyt byråd, økonomiudvalg og budgetprocesser

// Anne Heeager, ph.d og ekstern lektor, Aarhus Universitet, politiker i Skanderborg Kommune (R), medlem af økonomiudvalget. 


16.00    Pause 


16.30    Foredrag om bæredygtighed og tang

// Nordisk Tang


17.30    ØDF’s generalforsamling (for medlemmer)


19.00    Drinks inden middagen


19.30    Middag


Dag 2. D. 26. november 2021

08.45    Præsentation af dagen
// Nynne Bjerre Christensen


Formiddagens tema: Fremtidens kommunale styring - hvor er styringen på vej hen?

08.50    Kommunal økonomistyring – udfordringer og muligheder
// Martin Præstegaard, viceadministrerende direktør og finansdirektør, ATP, tidligere departementschef i Finansministeriet


09.25    Sæt styringen fri – frikommuneforsøg
Frikommuneforsøg er en del af regeringens samarbejde med kommuner om afbureaukratisering, effektivisering og bedre styring i den kommunale sektor. Årsskiftet 2020-2021 markerede den foreløbige afslutning på et af de største eksperimenter i kommunerne i de seneste år: Halvdelen af landets kommuner har i perioder været frikommuner og er dermed blevet sat »fri for stort set al statslig regulering« på konkrete velfærdsområder. Dermed kunne de enkelte kommuner udfolde sig mere frit i forhold til deres lokale behov - i stedet for at skulle følge statslige regler. 
Men hvad er der kommet ud af denne frihed? VIVE har løbende fulgt frikommuneforsøgene, og konklusionen er, at resultaterne overordnet er gode. De nye og mere enkle arbejdsgange er navnlig kommet vores socialt udsatte borgere til gode. Borgere, der har kæmpet med firkantede regler i jobcenteret, i kontanthjælpssystemet og i børnesager, har fået en nemmere hverdag. Disse lovende resultater har banet vejen for et nyt frikommuneforsøg, som statsminister Mette Frederiksen lancerede i sin åbningstale i oktober sidste år. Syv kommuner bliver her »sat fri« i 2021. 
I frikommunerne har man haft mulighed for at fjerne regler og nedbryde vante arbejdsgange. Derudfra er der vokset nye måder at bruge de offentlige ressourcer og inddrage borgere på. Frikommunerne har således gentænkt den offentlige service og skabt løsninger, der allerede har sat sig markante aftryk.

// Ulf Hjelmar, professor mso., ph.d


09.55    Pause


10.15    Dialog om kommunal styring – hvor er den kommunale økonomistyring på vej hen?

 // Per Nikolaj Bukh, professor, Aalborg Universitet 

// Jesper Zwisler, kommunaldirektør, Herlev og medforfatter til bogen ’Fornyelse eller kollaps’ 


10.50    Kort pause


11.00    Rigets tilstand
Bjarne Corydon stiller skarpt på Danmarks politiske og økonomiske tilstand. Med et analytisk overblik over fortiden, nutiden og de igangværende beslutninger og deres mulige udfald giver han et bud på rigets tilstand! Hvilke mekanismer er for tiden de fremtrædende og hvilke perspektiver er der for Danmarks fremtid – også i et internationalt perspektiv?

// Bjarne Corydon, direktør og chefredaktør for erhvervsavisen Børsen 


11.55   Farvel og tak for i år


12.00    Grab ‘n go sandwich