Årets resultat

Omsætningen for 2017 udgjorde 106 mio. kr. (budgetteret 109,1 mio.kr.), og driftsoverskuddet blev på 2,5 mio. kr. (budgetteret overskud på 0,5 mio. kr.).                                        

I 2018 budgetteres med en omsætning på 112 mio. kr og et forventet overskud på 2,3 mio. kr. Politikerområdet tegner sig primært for omsætningstigningen med vanlig stor aktivitet i valgperiode 1 efter kommunalvalget.