Konferencer på det sociale område

I COK afholder vi hvert år en række konferencer på det sociale område, bl.a. i samarbejde med KL og Socialstyrelsen, og 2017 er ingen undtagelse. 

Handicap 2017 - empowerment genbesøgt

Socialstyrelsen og COK byder velkommen til en ny national handicapkonference, der i 2017 sætter fokus på empowerment.

Hvordan går det med empowerment på handicapområdet? Begrebet fyldte rigtig meget for 7-8 år siden, og hvor er vi så nu? Hvilke perspektiver, forståelser og udviklingstrends i forhold til at skabe og udvikle empowerment har og får indflydelse på handicapområdet fremadrettet?

Læs mere og tilmeld dig konferencen her >>

Frivillighed 2017

Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK inviterer igen til national frivillighedskonference d. 6. september 2017.

Konferencen afholdes denne gang i Odense. Ligesom de foregående år er dette konferencesamarbejde særligt målrettet de grene af den kommunale og regionale sektor, der i stigende omfang ser og arbejder med frivillighed som et af elementerne i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.

Læs mere og tilmeld dig konferencen her >>