Målgruppe

Temadagen henvender sig til skolechefer og bibliotekschefer, skoleledere, forvaltningsfolk, bibliotekernes udviklings-
medarbejdere,skolebibliotekskonsulenter, pædagogiske konsulenter mv.

Kursusdatoer
 • Roskilde Bibliotek
  Dronning Margrethes Vej 14
  4000 Roskilde

  Den 27.09.2017
  Kl. 9.30 - 16.00
Pris: 1.550 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker ophold og forplejning.
Tilmeldingsfrist15.09.2017. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Temadag om det mangfoldige samarbejde mellem folkeskole og folkebibliotek

Sæt fokus på det gode samarbejde mellem folkeskole og -bibliotek og få inspiration til nye samarbejdsflader – temadag om det mangfoldige samarbejde

Indhold

Med digitaliseringen, skolereformen og det nye bibliotekssystem opstår der i disse år behov for nye samarbejder og videreudvikling af eksisterende samarbejder mellem folkeskole og folkebibliotek.

Samarbejderne drives frem med fokus på fælles børn og med målsætninger om professionalisering, aflastning, effektivisering samt mere læring og mere bibliotek for pengene.

Samtidig har de to områder fortsat deres respektive fokus og faglighed. Skoleverdenen med fokus på læring og målorientering. Biblioteksverdenen med fokus på informationssøgning og kildekritik.

COK og KL inviterer til en temadag med fokus på det gode samarbejde mellem skoler og folkebibliotek. Du får ikke én klar opskrift på samarbejde – til gengæld hører du om flere forskellige former for samarbejder og får inspiration til, hvordan I kan gribe samarbejdet an i din kommune.

På temadagen sætter vi fokus på fire centrale samarbejdstemaer:

> Samarbejde om drift og udvikling af skolernes pædagogiske læringscenter
> Samarbejdet om bibliotekssystem
> Samarbejdet om åben skole
> Samarbejde om digitale læremidler, e-bøger og licenser

– og afslutter med en debat om, hvordan vi indfrier potentialet i samarbejdet med særlig fokus på gevinstrealisering, udfordringer og muligheder i morgendagens samarbejde.

Temadagen er for biblioteksledere og ledere på skoleområdet. Vi opfordrer til, at begge parter deltager og benytter lejligheden for at diskutere potentialet for nye samarbejder mellem skoler og bibliotek.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Ankomst og morgenkaffe
 • 10:00
  Velkomst og dagens program
  v/ Mogens Vestergaard, biblioteks og borgerservicechef, Roskilde Kommune og Helle Kolind Mikkelsen, chefkonsulent i KL
 • 10:15
  Dagens første samarbejdstema
  Samarbejde om drift og udvikling af skolernes pædagogisk læringscenter - belyst af Gribskov kommune

  Når folkebiblioteket varetager driften PLC i den fulde pakke og den lille pakke.
  Eksempel fra Gribskov kommune v/ centerchef i Børn og unge Anne Steffensen og og afdelingsleder Susse Sørensen, Helsinge Bibliotek

  Spørgsmål og debat
 • 11:00
  Hvor står vi med samarbejdet - Samarbejdets udvikling i tal og geografi
  Biblioteksbarometrets fortælling om udviklingen i samarbejdet
  Oplæg v/ enhedschef Tine Vind, Slots- og Kulturstyrelsen

  Deltagernes fortællinger supplerer statistikken
 • 11:30
  Kort pause
 • 11:35
  Dagens andet samarbejdstema
  Samarbejdet om bibliotekssystem - samtalen om hvorfor et bibliotekssystem egentligt har noget med skoleledelsen at gøre.

  Samarbejdet i Skanderborg kommune og andre kommuner.

  Oplæg v/ vicedirektør Karin Markmann Bentsen, KOMBIT og bibliotekschef Jørgen Bartholdy, Skanderborg Kommune.
  Jørgen Bartholdy er også er formand for FBS og vil omtale eksempler fra andre kommuner.

  Bemærk venligst at punktet om FBS handler om gode lokale samarbejder og ikke de systemmæssige udfordringer.
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Dagens tredje samarbejdstema
  Samarbejdet om åben skole:
  - Forskellige former og modeller for åben skole
  - Folkebibliotekets forskellige roller i forhold til åben skole
  - Vigtige overvejelser når man samarbejder med en skole
  - Pejlemærker for det fremadrettede

  Spørgsmål og debat

  Oplæg v/ Ulla Kjær Kaspersen, koordinator i Nationalt netværk af Skoletjenester, Fredericia Kommune
 • 13:15
  Dagens fjerde samarbejdstema
  Samarbejde om digitale læremidler, e-bøger og licenser - en jungle
  - Hvordan udnytter vi sammen ressourcerne bedre.
  - Hvordan arbejder vi med at øge brugen af de digitale ressourcer?
  Oplæg v/ Lilli Mortensen, afdelingsleder ved Vejle Bibliotekerne og Karsten Boll, leder af PLC, Uddannelse & Læring i Vejle kommune

  Skolernes digitale indkøb - i dag og i fremtiden. Effektive indkøb.
  Kort præsentation af kommende Deloitte rapport om indkøb v/ KL.
 • 14:15
  Pause
 • 14:45
  Dagens ledelsesdebat
  Afsluttende debat om det fremadrettede og gode samarbejde under ledelse af direktør Laila Kildegaard, KL.

  Debatten vil blandt andet sætte fokus på:
  - Hvordan indfrier vi potentialet i samarbejdet
  - Gevinstrealiseringen
  - De nemme ting og svære ting
  - Morgendagens samarbejdsmuligheder
 • 15:45
  Aflsutning
  v/ Helle Kolind Mikkelsen, chefkonsulent, KL
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er