De syv ledelsesfelter: Kompetenceudvikling til skoleledelser

COK og fem kommuner samarbejder om kompetenceudvikling inden for syv ledelsesfelter formuleret af Det Nationale Dialogforum for Skoleledelse. 

Regeringen har afsat 40 mio. kr. til kompetenceudvikling af skoleledelser i kølvandet på skolereformen.

Midlerne skal bruges til kompetenceudvikling inden for syv ledelsesfelter, som er udpeget af Det Nationale Dialogforum for Skoleledelse, hvor bl.a. KL, COK, Aalborg Universitet og KORA er repræsenteret. Kommunerne kan selv bestemme, hvordan de vil bruge midlerne – hvis blot efteruddanelses- og kompetenceudviklingsaktiviteterne ligger inden for de syv ledelsesfelter.

Sammen med COK har fem kommuner indgået aftaler om strategisk kompetenceudvikling med udgangspunkt i de syv ledelsesfelter. Fælles for de fem projekter er, at de alle tager afsæt i – og har et formål om at ændre praksis i organisation og skoleledelse. 

LÆS OGSÅ: COK i Nationalt dialogforum for skoleledelse >> 

I Esbjerg er fokus på implementering af strategi med særligt fokus på distriktsledelsen, mens man i Kolding og Thisted udvikler skoleledelsesteams viden, færdigheder og kompetencer gennem praksisnær sparring. I Hedensted deltager 70 ledere på et forløb om målstyring i folkeskolen, og i Fredericia sætter man fokus på teamsamarbejde og samarbejdet mellem skole- og dagtilbud gennem læringsforløb og sparring. 

LÆS OGSÅ: 40 mio til kompetenceudvikling af skoleledelser >> 

Find de enkelte forløb i menuen til venstre.

Vi kan også hjælpe jer!

COK kan understøtte din kommune i udmøntning af midler til kompetenceudvikling for skoleledelser. Vi har erfaring med udvikling og gennemføring af læringsaktiviteter i flere kommuner, ligesom vi med vores viden fra det landsdækkende 'Program for læringsledelse' kan bidrage med de nyeste vinkler, teorier og erfaringer om skoleledelse efter reformen.

Sammen med jer kan vi sammensætte et læringsforløb, som styrker skoleledelsen inden for et, flere eller alle af de syv ledelsesfelter.  Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres skoleledelse med kompetenceudvikling inden for de syv ledelsesfelter. 

Af hensyn til kvaliteten kan kompetenceudvikling inden for rammen kun gennemføres af professionshøjskoler, universiteter, en række store konsulenthuse og COK.

Vil du vide mere?

Mai-Britt Herløv Petersen
Chefkonsulent