Styrket Borgerkontakt

Giv borgeren en god serviceoplevelse og skab højere medarbejdertilfredshed med et forløb i Styrket Borgerkontakt!

Med et forløb om Styrket Borgerkontakt sætter I fokus på borgernes oplevelse af god service og procesretfærdighed i dialogen med kommunen samtidig med, at I frigør tid og styrker medarbejdertilfredsheden. Styrket Borgerkontakt er en gennemprøvet evidensbaseret metode, der skaber markante resultater i den borgernære sagsbehandling og myndighedsudøvelse. Et studie fra 2012 viser, at klager over kommunale afgørelser oftest handler om kommunikation frem for afgørelsens egentlige indhold. Desuden viser studiet, at arbejdet med Styrket Borgerkontakt har mærkbare effekter:

  • 48-88% færre klager
  • Op til 49% reduktion i sagsbehandlingstiden
  • Besparelser på op til 3.346 kr. pr. klage
  • En besparelse i arbejdskraft på op til 42%.

Et forløb i Styrket Borgerkontakt sætter fokus på god kommunikation, konflikthåndtering og retfærdighedsfølelse i sagsbehandlingen. Forløbet afholdes i egen kommune, så det tilpasses de lokale og faglige forhold, ledelsens målsætninger og den lokale organisations- og arbejdskultur. Vi arbejder tæt på praksis, og deltagerne får nye perspektiver på god borgerbetjeningen og styrker deres professionelle løsning af kerneopgaven, fordi vi i forløbet både fokuserer på tilgangen til borgeren og systematikken i sagsbehandlingen.

Styrket Borgerkontakt er relevant for alle medarbejdere, som har direkte borgerkontakt. Det kan f.eks. være i kommunens borgerservice og jobcenter, men også i f.eks. kommunens teknik- og miljøafdeling, i socialforvaltningen eller på biblioteket.

Et forløb i Styrket Borgerkontakt kan også designes, så alle kommunens medarbejdere får samme professionelle tilgang til borgerbetjeningen. Klik her for at læse mere om, hvordan et forløb kan designes.

På disse sider kan du læse mere om Styrket Borgerkontakt som koncept og om mulighederne for at designe et forløb, der matcher afdelingens, organisationens eller forvaltningens behov. Du kan også læse, hvordan medarbejderne fra Borgerservice i Assens Kommune er blevet bedre til at se og imødekomme borgerens behov.

Kontakt os!

Vil du høre mere om, hvordan et forløb i Styrket Borgerkontakt kan styrke sagsbehandlingen, borgertilfredsheden og medarbejderglæden på din arbejdsplads? Kontakt os i dag.