Styrket Borgerkontakt

Styrk borgerkontakten i din kommune og øg borgertilfredsheden, nedbring tidsforbruget i sagsbehandlingen, skab mere arbejdsglæde og reducer klager i dit direkte møde med borgeren.

Hvad bidrager Styrket Borgerkontakt med?

Gennem Styrket Borgerkontakt får I fokus på borgernes oplevelse af procesretfærdighed i kontakten med kommunen. Effekter, der er centrale i arbejdet med styrket borgerkontakt, er:

  1. Øget borgertilfredshed i kontakten med kommunen
  2. Øget medarbejdertilfredshed i det daglige arbejdet
  3. En reduktion i konflikter og klager i relationen med borgeren.

Styrket Borgerkontakt tilfører forløbets deltagere væsentlige perspektiver i borgerbetjeningen og giver dem et kompetenceløft i forhold til deres professionelle løsning af kerneopgaven. Metoderne vil for nogen ligge tæt på den praksis, de har i forvejen. For andre vil de åbne op for helt nye perspektiver. For de allerfleste vil den særlige kombination af tilgang og systematik være ny og derfor også effektfuld at træne.

Worddle

Hvordan arbejder vi med Styrket Borgerkontakt?

Vi tilbyder skræddersyede forløb om Styrket Borgerkontakt. Vi lægger vægt på, at en indføring i de nye fremgangsmåder i Styrket Borgerkontakt skal være bæredygtige og give høj effekt. Skal dette lykkes, er medarbejderinvolvering og ledelsesforankring gennem hele forløbet væsentlig. Effekten øges, når forløbet planlægges med afsæt i fagligheden, kulturen og de målsætninger, der lokalt arbejdes ud fra.

Styrket Borgerkontakt arbejder i sin praksis med at optimere empowermenttilgangen og derigennem styrke det fælles sprog og den fælles forståelse af mødet med borgeren – samt skabe en bedre sammenhæng i den tværfaglige indsats. Der er gennemført forløb om Styrket Borgerkontakt i en række kommuner og organisationer, hvor der træffes afgørelser, der kan udløse en klage – eller hvor man som en del af det daglige arbejde håndterer klager. 

Et forløb om Styrket Borgerkontakt skal bl.a. tilpasses lokale og faglige forhold, ledelsens målsætninger og kultur. Med udgangspunkt i nedenstående model for, hvordan et træningsforløb om Styrket Borgerkontakt kan se ud, skræddersyr vi i samarbejde med kommunen, forvaltningen, centret, afdelingen mv. et forløb med afsæt i jeres virkelighed. 

Yderligere oplysninger

Er du interesseret i at høre mere om muligheden for at få skræddersyet et forløb om Styrket Borgerkontakt til din organisation, så kontakt chefkonsulent Finn Borch på 2427 0669 eller fb@cok.dk eller chefkonsulent Hanne Lykke på 8779 6316 eller hl@cok.dk.

Styrket Borgerkontakt som åbent kursus

Vi tilbyder også et åbent todages kursus om Styrket Borgerkontakt. Her samler vi medarbejdere på tværs af kommuner og forvaltningsområder, og du bliver introduceret til metoden med afsæt i cases fra din egen praksis. Læs mere her

Kontakt os for at høre meget mere