Strategisk økonomistyring - også i folkeskolen

Deltag i landets mest specialiserede, avancerede og praktisk anvendelige uddannelse i udvikling af nye styringsmodeller i folkeskolen. Lær af de mest erfarne eksperter og praktikere – og få inspiration til, hvordan folkeskolen styrkes ved effektiv økonomisk og faglig styring med en tillidsbaseret og frisat decentral ledelse i fokus.

Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

Hvorfor nu?

Folkeskolereformen er implementeret, SFO’en har fået en ny rolle, flere børn integreres i fællesskabet, vi har vænnet os til de nationale mål for faglighed og trivsel, accepteret ansvaret for ungdomsuddannelsesfrekvens og erkendt, at den økonomiske rammestyring er et grundvilkår.

For at lykkes fuldt ud skal hele styringsmodellen videreudvikles. Tillidsbaseret styring forudsætter transparente, letforståelige og fair økonomitildelinger, som sikrer, at der tildeles præcise budgetter baseret på socioøkonomiske grundvilkår og opnåelige klassekvotienter. Samtidig skal mål for trivsel samt faglig udvikling og resultater på den enkelte skole afstemmes med de politiske målsætninger og et helt nyt fokus på effektstyring.

Hvad skal der til?

Vejen frem er at styrke den decentrale ledelseskraft og ved en moderne og effektiv økonomisk styringsmodel at give den enkelte skoleder de bedst mulige vilkår for at løse opgaver i dialog med medarbejderne. Det kræver, at økonomistyringsmodellen udvikles: Fremtidens ledelse i nutidens skole realiseres med Fremtidens Økonomistyring.

Løsningerne findes allerede. Vi har teknikker, metoder og erfaringer. Elementer er implementeret i mange kommuner, men de kommende års udfordringer kræver, at alle spiller på samme hold, og at økonomistyringen er medspiller fremfor modspiller i skolernes faglige arbejde. 

Hvordan kommer vi videre?

Uddannelsen Fremtidens Økonomistyring har særligt fokus på, hvordan en decentral økonomistyringsmodel udvikles. Det er ikke et folkeskolekursus, men skolernes styringsvilkår indgår som et centralt tema igennem hele forløbet, ligesom teknikkerne illustreres ved konkrete eksempler fra skoler, SFO’er og dagtilbud. Folkeskolen fungerer ikke i et vakuum, og inspirationen fra andre kommunale serviceområder er afgørende for at forstå, hvordan en ny og anderledes styring kan gøre en stor forskel for skolelederens rammer. 

Indtil nu har omkring 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere deltaget på uddannelsen Fremtidens Økonomistyring og lært om helt nye måder at styre økonomi og resultater på. Adskillige kommuner har allerede integreret fremtidens teknikker i styringsmodellerne og har udviklet nye måder at tildele budgetter til kommunens institutioner med udgangspunkt i incitamentsbaserede takster, socioøkonomiske tildelingskriterier, benchmarking og effektbaseret styring. Disse erfaringer indgår i Fremtidens Økonomistyring, som er den mest specialiserede uddannelse i design af økonomistyring på børne- og ungeområdet, der findes her i landet.

Hvem skal deltage?

Uddannelsen er for alle, der skal deltage i udviklingen af kommunens styringsmodel, hvad enten man er decentral leder, økonomikonsulent, udviklingsmedarbejder eller chef. Og uanset hvilken uddannelsesmæssig baggrund man har. 

Fremtiden er ny for alle, og uddannelsen giver en grundig indføring i, hvordan økonomistyringsmodeller designes, således at alle får et fælles grundlag. Uddannelsen giver derfor også skoleledere, uddannelseschefer mv. det nødvendige grundlag for at kunne forstå, hvordan tildelingsmodeller og effektbaserede styringsmodeller kan udvikles, så de passer til den enkelte kommunes behov og situation.

Per Nikolaj Bukh som underviser

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med professor Per Nikolaj Bukh, som har det faglige ansvar for hele forløbet. Per Nikolaj er hovedunderviser og vil, bistået af en perlerække af eksperter, guide deltagerne igennem et dialogbaseret intensivt forløb.

Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han er en af landets førende eksperter i design af økonomistyrings­modeller og har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisnings­forløb. Se yderligere information på www.pnbukh.com.

Vil du vide mere?