Målgruppe

Kurset er for alle, der beskæftiger sig med ledelse og styring. Derfor er målgruppen både økonomimedarbejdere, ledere, og specialister, der vil lære, hvordan man effektivt arbejder med strategisk styring i en kommunen ved anvendelse af balanced scorecard og strategikort.

Dokumenter

Strategisk mål- og resultatstyring - Få succes med strategiimplementeringen

Har I mange politikker og strategier i din kommune? Er de forankrede i konkrete mål for hver enkel afdeling og institution? Lær at arbejde med strategikortlægning og balanced scorecard i din kommune.

Udbytte

Strategisk mål- og resultatstyring handler ikke blot om at styre med mål og målinger eller at anvende kontraktstyring, men derimod om en systematisk orientering mod styring efter en strategi og med fokus på målbare effekter. Ligeledes identificeres indsatser, og der følges op på kommunens aktiviteter på flere niveauer.

På dette 2-dages kursus lærer du om de grundlæggende principper til udvikling af strategikort, balanced scorecard og integrerede rapporteringsmodeller. Vi går i detaljer med de fundamentale begreber og teknikker, og vi ser både på, hvordan der kan laves strategikort for decentrale virksomheder (f.eks. skoler og sociale institutioner), for fagforvaltninger samt for hele kommunen.

På kurset præsenterer professor Per Nikolaj Bukh den nyeste viden og erfaringer og lægger op til dialog og debat. Vi anvender eksempler fra offentlige virksomheder, og der vil være indlæg om, hvordan strategikortlægning har været anvendt i konkrete kommuner. Ligeledes vil du gennem casearbejde lære at omsætte kommunens politikker og strategier til en integreret målstyring i et strategikort.

Som deltager på kurset får du præcis og aktuel viden om, hvad det indebærer at arbejde med strategisk målstyring, balanced scoreard og strategikortlægning i en kommune. Du lærer at omsætte kommunes strategier og politikker til et sammenhængende sæt af succesfaktorer og mål. Ligeledes lærer du, hvordan man skaber sammenhæng i kommunens styring på tværs af politikområder og vertikalt i organisationen.

Programmet er fleksibelt opbygget og der udleveres baggrundsmateriale, der både danner grundlag for kurset og indeholder yderligere information til brug for kommunens videre arbejde.
Kursusmaterialet består af eksempler, skabeloner og præcise forklaringer på, hvorledes der kan arbejdes med strategikortlægning. Desuden modtager du et eksemplar af bogen Succes med Balanced Scorecard (Bukh & Christensen, 2013, Gyldendal).

Kurset indgår også som et valgmodul til COKs 8-dages kursusforløb Fremtidens Økonomistyring, men det er også åbent for deltagere, der ikke har fulgt forløbet.

Undervisere/ Oplægsholdere

Professor på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er