Sparring i Thisted Kommune

Praksisnært sparringsforløb med forvaltnings- og skoleledelsesteam i Thisted Kommune.

Gennem ledelsessparring og coaching understøttes det enkelte forvaltnings- og skoleledelsesteam i at udvikle viden, færdigheder og kompentencer inden for udvalgte af de syv ledelsesfelter. Der afholdes to sparringer med hvert ledelsesteam og en tredje sparring i TRIO-grupper med tre-fire andre skoler i kommunen – dette for at understøtte videndeling og netværk på tværs af skolerne.   

Ledesteamet udvælger det eller de læringsmål, som er relevante for dem, og på sparringssessioner aftales, hvordan de aftalte mål omsættes til praksis.   

Sideløbende deltager forvaltningen i et udviklingsforløb, som har til formål at understøtte forvaltningen i ledelses af strategi- og forandringsprocesser. Afslutningsvis samles alle teams og forvaltningen til et forløb, hvor fokus er på ledelse af strategi og forandringsprocesser. 

Vil du vide mere?