Sådan har vi gjort for andre kunder

I COK er vi optagede af at designe, planlægge og gennemføre udviklingsforløb, som er skræddersyet i forhold til netop de udfordringer og den virkelighed, jeres organisation står over for. Vi skræddersyr uddannelser og kompetenceudvikling i forhold til kommunernes vilkår og har mangeårig erfaring med målrettet og tilpasset organisations- og kompetenceudvikling for alle kommunale medarbejder- og chefgrupper. Som samarbejdspartner lægger vi vægt på:

  • Både udviklingsmæssigt og administrativt at håndtere, drive og udvikle den nødvendige leverance, typisk i en projektorganiseret og styret dialog med kunden. 
     
  • At tjene som en kvalificeret medspiller før, under og efter de kompetencegivende forløb.

Her kan du se eksempler på, hvad vi har gjort for andre kunder. God fornøjelse.  

Bedre sundhed til borgere med psykiske lidelser

Som en del af Sundhedsstyrelsens satspuljeaftale for 2013-2016 er der afsat midler til projekter,

Se case

Vil du vide mere?