Målgruppe

Politikere og politisk interesserede

Kursusdatoer
  • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
    22.06.2017 kl. 16:00 - kl. 19:00
  • Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Århus N
    22.08.2017 kl. 16:00 - kl. 19:00
Pris: 995 kr.
Prisen er inkl. bogen Rodskud
Tilmeldingsfrist10.06.2017. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Et skud fra roden

Lokale velfærdsalliancer kan løfte velfærdsstaten til et nyt niveau – hør hvordan! Oplev forfatterne til bogen rodskud og få inspiration til at tage sagen i egen hånd og skabe forandringer her og nu.

Indhold

Velfærdsstaten har brug for nye ideer og inspiration for at løfte sig til et nyt niveau. Det interessante ved udviklingen af velfærd handler hverken om at få flere nattevagter, lange skoledage eller topskat, siger forfatterne til bogen ”Rodskud”. Ifølge dem er der noget langt mere radikalt, som er i gang: borgere, foreninger, virksomheder og de fremmeste kommuner har opgivet Christiansborg og taget sagen i egen hånd – og skaber lokale forandringer her og nu.

COK inviterer til fyraftensmøde, hvor vi med udgangspunkt i bogen drøfter, hvordan lokale fællesskaber kan medvirke til at udvikle vores velfærdssamfund.

På mødet giver forfatterne til bogen konkrete eksempler på nye løsninger og de væsentligste pointer fremhæves. Vi kommer blandt andet rundt om, hvordan kommunen og civilsamfundet samarbejder i praksis, og hvordan kommuner og frivillige organisationer indgår alliancer, der løser konkrete problemer. Vi sætter desuden fokus på, hvad fællesskabelse stiller af krav til det kommunalpolitiske lederskab: Hvilke metoder skal du mestre for at lykkes med lokale velfærdsalliancer – og hvilke vaner bliver du nødt til at lægge i graven?

Direktør i Lokale og Anlægsfonden Esben Danielsen vil fortælle, hvad der lægges vægt på i samarbejdet med kommunen, brugerne, borgerne og øvrige aktører, når der gives tilskud til byggerier. Fondens grundværdier flugter med budskaberne i bogen, men der er også nogle ”knaster” som man skal være opmærksom på. Esben har også en fortid i Roskilde Festival, hvor han bl.a. har arbejdet med borgerskabte initiativer og samarbejdet med kommunen - og så har han medvirket i etablere Gimle som er Roskildes spillested og ungdomskulturhus.

Kommunalbestyrelsesmedlem Grethe Saabye fra Lejre Kommune har konkret erfaring med at arbejde på ”den nye måde” i byrådet. Grethe giver sin version af de udfordringer det giver og kommer bl.a. ind på: Bør vi lægge noget så vigtigt som velfærd ud til borgerne? Hvordan kan borgerne udvikle politik, når de hverken kender lovgrundlag eller budget? Og brister tilliden til politikerne, hvis borgerne og virksomhederne ikke er klar over, hvilken rolle de spiller i den nye måde at arbejde på?

Med udgangspunkt i de tre oplæg vil der blive lejlighed til at drøfte, hvordan vi kan udvikle vores velfærd, med borgerinvolvering, fællesskabelse, velfærdsalliancer og nyt politisk lederskab.

Bogen Rodskud er netop udkommet på Gyldendal Business. Bogen er skrevet af:

- Borgmester Jacob Bundsgaard fra Aarhus Kommune
- Byrådsmedlem Johannes Lundsfryd fra Middelfart Kommune
- Formand for Frivilligrådet Vibe Klarup

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er