Om COK

COK sætter mennesker og processer i bevægelse, så ny værdi og velfærd kan opstå.
Det gør vi som konsulenter, rådgivere og undervisere – og ved at integrere teoretisk og praktisk viden om samskabelse i COKs ydelser.
 

Fra kompetencebehov til praksisnær kompetenceudvikling

Som kommunernes egen virksomhed understøtter COK de aktuelle velfærdsreformer på bl.a. social-, skole og beskæftigelsesområdet ved at oversætte nye kompetencebehov til praksisnær kompetenceudvikling for alle personalegrupper i den offentlige sektor.
Det sker gennem kurser, uddannelser, konferencer og temadage – og ved i tæt samarbejde med kommunen og i forlængelse af kommunens egne strategier og udviklingsbehov at udvikle og gennemføre lokale kompetencetilbud.

Formål

Som en KL-ejet virksomhed er COK en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling, og vores vigtigste opgave er ganske klar:
COK skal understøtte kommunestyrets drift og udvikling gennem aktiviteter for ledere og medarbejdere, der fører til ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser.

Kontorer

COK har seks kontorer i Aalborg, Aarhus, Vejen, Odense, Næstved og Herlev.

T: 8779 6300 (hovednummer)
F: 8959 5989
E: cok@cok.dk

EAN: 5790000380008
CVR: 55835217 

Aarhus
Hedeager 5, 1. sal
8200 Aarhus N
E: cok@cok.dk      

Herlev
Lyskær 3ef, 1. sal
2730 Herlev
E: hos@cok.dk

Aalborg
Gasværksvej 24, 3. sal
9000 Aalborg
E: nord@cok.dk   

Næstved
EASJ Campus Næstved
Femøvej 3
4700 Næstved
E: broe@cok.dk

Odense
Schacksgade 39
5000 Odense C
E: fyn@cok.dk

Vejen
Jyllandsgade 12
6600 Vejen
E: syd@cok.dk