Målgruppe

Økonomikonsulenter, controllere, økonomimedarbejdere, budgetkonsulenter m.fl. i kommunernes centrale og decentrale forvaltningers økonomi- og stabsfunktioner.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Kursusdatoer
 • Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
  Økonomikonsulentens årsmøde 2017
  02.05.2017 kl. 09:45 - 03.05.2017 kl. 12:00

  NB! Da årsmødet er et stort tilløbsstykke, er vi nødt til at arrangere overnatning andet godt sted (Vejle C.) til de sidst tilmeldte.
Pris: 5.600 kr.
Prisen er 5.600 kr. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og logi. Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldingsfrist03.04.2017. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Økonomikonsulentens årsmøde 2017

Økonomikonsulenter på tværs af landets kommuner samles til årsmøde 2017 om de aktuelle økonomiske rammer og udfordringer. Få inspiration til hvordan du kan styrke økonomistyringen i din egen kommune.

Udbytte

Hovedemnerne på årsmødet vil blive offentliggjort senere, men du kan allerede nu forhåndstilmelde dig årsmødet.

Formålet med årsmødet er at styrke de kommunale økonomikonsulenters kompetencer og viden om aktuelle kommunaløkonomiske forhold og metoder.

På årsmødet vil vi gennem oplæg, diskussioner og udveksling af erfaring på tværs styrke økonomikonsulenternes kompetencer til aktivt at kunne bidrage til effektivisering og styring i egen kommune.
Årsmødet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem fælles oplæg og drøftelser i plenum kombineret med deltagernes egen mulighed for at udvælge workshops om emner, som særligt har ens interesse. Emnerne i workshopperne er tilrettelagt med udgangspunkt i specifikke emner, men indholdet vil blive tilrettelagt, så der også er fokus på, hvordan man kan udnytte viden og erfaring fra ét område til at styrke styring og effektivisering på andre områder.

Undervisere/ Oplægsholdere

Årsmødet udbydes i et samarbejde mellem COK og KL's Konsulentvirksomhed.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 10:00
  Velkomst og program v/ KL
 • 10:15
  Danmarks økonomi set i lyset af blandt andet Brexit og Trump v. direktør i Nationalbanken Per Callesen
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Workshop runde 1
  a) Den gode businesscase og gevinstrealisering - ved Souschef Peter Bogh og Chefkonsulent Christian Braad, KLK
  b) Styring af det specialiserede socialområde - ved centerchef Anne-Kirstine Svanholt , Københavns Kommune
  c) Effektivisering og benchmark på det tekniske område - ved chefkonsulent Søren Sønderby, KLK
 • 14:15
  Pause
 • 14:45
  Disruption i økonomistyringen v/ Forstander Aaskov Højskole Klaus Majgaard
 • 16:15
  Pause
 • 16:45
  Workshop runde 2
  a) 10 effektiviseringsforslag på ældreområdet (KLK) - ved souschef Peter Bogh, KLK
  b) 10 effektiviseringsforslag på beskæftigelsesområdet (KLK) - ved chefkonsulent Søren Sønderby, KL
  c) 10 effektiviseringsforslag på administrationsområdet (KLK) - ved chefkonsulent Christian Braad, KLK
 • 18:00
  Indkvartering og pause
 • 18:30
  Middag
 • 20:00
  Årets overraskelse!
 • 21:30
  Slut på dagens program og derefter socialt samvær
Dag 2
 • 07:30
  Morgenbuffet
 • 08:30
  Morgensamling i plenum
 • 08:45
  Workshop runde 3
  a) Styringsmodeller på skoleområdet (KLK) - ved Konsulent Phd Marie Engstrøm Graversen, KLK
  b) Brug af sundhedsdata i den kommunale styring - ved chefkonsulent Søren Sønderby, KL og økonomikonsulent Betina Olsen, Hedensted Kommune
  c) Data drevet økonomistyring og fremtidens økonomisystemer (KLK styrer paneldebat) - ved KMD og Fujitsu
 • 10:15
  Pause
 • 10:30
  Aktuelle udfordringer for kommunernes Økonomi v/ Anders Windinge, KL’s Økonomiske Sekretariat
 • 12:30
  Afrunding af afslutning
 • 12:45
  Frokost og hjemrejse

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er