Målgruppe

Økonomikonsulenter, controllere, økonomimedarbejdere, budgetkonsulenter m.fl. i kommunernes centrale og decentrale forvaltningers økonomi- og stabsfunktioner.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Prisen er 5.600 kr. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og logi. Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb.

Økonomikonsulentens årsmøde 2017

Økonomikonsulenter på tværs af landets kommuner samles til årsmøde 2017 om de aktuelle økonomiske rammer og udfordringer. Få inspiration til hvordan man kan styrke økonomistyringen i sin egen kommune.

Udbytte

Hovedemnerne på årsmødet vil blive offentliggjort senere, men du kan allerede nu forhåndstilmelde dig årsmødet.

Formålet med årsmødet er at styrke de kommunale økonomikonsulenters kompetencer og viden om aktuelle kommunaløkonomiske forhold og metoder.

På årsmødet vil vi gennem oplæg, diskussioner og udveksling af erfaring på tværs styrke økonomikonsulenternes kompetencer til aktivt at kunne bidrage til effektivisering og styring i egen kommune.
Årsmødet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem fælles oplæg og drøftelser i plenum kombineret med deltagernes egen mulighed for at udvælge workshops om emner, som særligt har ens interesse. Emnerne i workshopperne er tilrettelagt med udgangspunkt i specifikke emner, men indholdet vil blive tilrettelagt, så der også er fokus på, hvordan man kan udnytte viden og erfaring fra ét område til at styrke styring og effektivisering på andre områder.

Undervisere/ Oplægsholdere

Årsmødet udbydes i et samarbejde mellem COK og KL's Konsulentvirksomhed.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er