Lederuddannelse til ledende lægesekretærer

Det første hold af ledende lægesekretærer, som gennem HK har været igennem DOL-modulet Ledelse og Økonomi, har i december 2015 afsluttet uddannelsen med stor succes og et nyt hold starter i 2017.

Denne artikel er oprindelig bragt i HK Kommunal Hovedstaden den 6. december 2015.

Læs artiklen i sin oprindelige form her

Gå direkte til tilmelding til næste hold

Mere fokus på ledelse og flere tilbud til os, der kredser om faget ledelse var nogle af ønskerne fra de ledende lægesekretærer. Og det har fået HK Kommunal Hovedstaden til at komme op med forskellige initiativer og tilbud.

Et af disse gik på at finansiere hovedparten af deres deltagelse i diplomfaget ‘Ledelse og Økonomi’, som man i samarbejde med COK sammensatte specielt til de ledende lægesekretærer.

Dette tilbud tog ni ledende lægesekretærer fra tre hospitaler i hovedstaden straks imod. Og de har netop afsluttet forløbet med flotte karakterer:

  • to 12-taller
  • fem 10-taller
  • to 7-taller

Forløbet bestod af fire hele undervisningsdage, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave havde omfang af max. fem sider per person. Pensum bestod af grundbøger og artikler og fyldte ca. 500 sider. Modulet gav 5 ECTS-point.

Læs her, hvad et par af deltagerne har fået ud af forløbet

Læs mere om modulet og find tilmelding her