Metoder og indsats

Børnehandicap - de nye værktøjer til udredning og handleplan

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Sprog er mange ting - med fokus på børn i alderen 0 - 6 år

Sprog spiller en afgørende rolle for børns udvikling og fremtid. Med sproget griber børn verden, indgår i fællesskaber og forstår sig selv.

Se detaljer

Ledernetværk – for ledere inden for børn og unge med funktionsnedsættelser

Børnekataloget

Se detaljer

Den svenske model - i dansk kontekst

Den svenske kommune Borås har på kort tid formået at skabe bedre resultater i deres indsatser over for udsatte børn og unge - en økonomisk fordel for kommunen og et bedre liv for de berørte unge.

Se detaljer

Det gode forældresamarbejde - om børns seksualitet

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Anerkendende og assertive samtaler

Hvordan siger du fra - uden at slå fra

Se detaljer

Samtaler med børn i udsatte livssituationer

Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv.

Se detaljer

Børns seksualitet - den pædagogiske praksis

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

At tale med børn – børnesamtalen efter Servicelovens § 48

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Børn og unge som er pårørende

Når forældre rammes af psykisk sygdom, rusmiddelproblemer, kræft eller anden alvorlig fysisk sygd

Se detaljer