Metoder og indsats

Den svenske model - i dansk kontekst

2 dages kursus
Mange danske kommuner søger i disse år inspiration fra den svenske kommune Borås

Se detaljer

Det gode forældresamarbejde - om børns seksualitet

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Anerkendende og assertive samtaler

Hvordan siger du fra - uden at slå fra

Se detaljer

Samtaler med børn i udsatte livssituationer

Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv.

Se detaljer

Børns seksualitet - den pædagogiske praksis

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Børnehandicap - de nye værktøjer til udredning og handleplan

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

At tale med børn – børnesamtalen efter Servicelovens § 48

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Børn og unge som er pårørende

Når forældre rammes af psykisk sygdom, rusmiddelproblemer, kræft eller anden alvorlig fysisk sygd

Se detaljer

Joyful Playing (Frydlege)

Children need food and water to survive. To live they must play
Steven Gross, Playmaker Boston

Se detaljer

Plejefamiliens mange dilemmaer – hvem må hvad?

Hvem må træffe de forskellige valg, når barnet er anbragt?

Se detaljer