Metoder og indsats

COK tilbyder kurser og uddannelser, som understøtter og udvikler din faglighed i de pædagogiske, støttende og forebyggende indsatser i arbejdet med børn og unge – både på normalområdet, som myndighed og i familiepleje eller dag- og døgnforanstaltninger. Som fagperson stilles du overfor at skulle vurdere, hvilke sociale indsatser og metoder, du vil igangsætte i dit arbejde med børn og unge. Det er aldrig en enkel opgave, og der er ofte brug for flere samtidige initiativer og metoder til at støtte op om barnet eller den unge og de nære relationer. For at kunne støtte en god udvikling, skal du være klædt godt på med viden om, hvad de forskellige metoder og indsatser kan bidrage med i forskellige sammenhænge.

COK udbyder kompetenceforløb om bl.a. dilemmaer inden for familiepleje, magtanvendelse og børnesamtalen samt uddannelsesforløb om supervision, ledelse af gruppeforløb, forældresamarbejde og konflikthåndtering i forbindelse med skilsmisseramte børn, unge og deres familier – alt sammen læringsforløb om virksomme metoder og indsatser på området.

Børnehandicap - de nye værktøjer til udredning og handleplan

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Forudsætninger for sprog - med fokus på børn i alderen 0 - 6 år

Sprog spiller en afgørende rolle for børns udvikling og fremtid. Med sproget griber børn verden, indgår i fællesskaber og forstår sig selv. Bliv klogere på, hvordan du som fagperson kan bidrage til ba

Se detaljer

Ledernetværk – for ledere inden for børn og unge med funktionsnedsættelser

Børnekataloget

Se detaljer

Den svenske model - i dansk kontekst

Den svenske kommune Borås har på kort tid formået at skabe bedre resultater i deres indsatser over for udsatte børn og unge - en økonomisk fordel for kommunen og et bedre liv for de berørte unge.

Se detaljer

Det gode forældresamarbejde - om børns seksualitet

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Anerkendende og assertive samtaler

Hvordan siger du fra - uden at slå fra

Se detaljer

Samtaler med børn i udsatte livssituationer

Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv.

Se detaljer

Børns seksualitet - den pædagogiske praksis

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

At tale med børn – børnesamtalen efter Servicelovens § 48

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Børn og unge som er pårørende

Når forældre rammes af psykisk sygdom, rusmiddelproblemer, kræft eller anden alvorlig fysisk sygd

Se detaljer