Målgruppe

Kurset henvender sig til fagfolk, der arbejder med rehabiliteringsindsatser i forhold til børn, unge, voksne og ældre mennesker.

Målsætning i rehabiliteringsprocesser

Målsætning er en central del af et rehabiliteringsforløb, og målsætningsprocesser foregår i et komplekst samspil med borgerens behov, faglige perspektiver og de organisatoriske rammer. Så langt synes

Indhold

Der er grund til at sætte fokus på målsætning i kommunerne. I international forskning er der evidens for, at der sker en signifikant bedre målopfyldelse ved brug af målsætningsværktøjer, og ved en klientcentreret tilgang, dvs. hvor mål sættes sammen med og er relevante for borger. To danske rapporter konkluderer, at målsætning medfører et mere målrettet samarbejde mellem borger og fagpersoner og samtidig kan være med til at intensivere rehabiliteringsforløbet - og dermed potentielt nedbringe ressourceforbruget.

Der er samtidig grund til at være kritisk i forhold til praksis på området og stille spørgsmål omkring eksempelvis, hvorvidt målsætning er anvendeligt i forhold til alle borgere. Flere konklusioner i den nyeste forskning peger på, at klientcentreret målsætning kan være vanskelig, og det kommer ikke af sig selv.

På dette kursus sætter vi fokus på følgende aspekter af målsætning:

Grundlæggende om målsætning i rehabilitering - Introduktion til de mange forskellige slags mål i daglig praksis: fælles mål, retningsgivende mål, delmål, kortsigtede mål, langsigtede mål og lovgivningen omkring målsætning, herunder §83a i Serviceloven.

International forskning omkring målsætning: de seneste trends - Hvad optager forskere i andre lande - og hvad kan vi lære af det?

Målsætning i det tværfaglige samarbejde - Fælles forståelse for og et fælles sprog for mål i rehabiliteringsforløbet blandt forskellige faggrupper, betydningen af konteksten for målsætning – herunder organisatoriske og tidsmæssige rammer, dokumentation, herunder konkrete eksempler på rehabiliteringsplaner.

Motivation, borgerinddragelse og etik - Hvis mål sætter vi? Hvorfor sætter vi mål? Har pårørende en rolle i målsætning? Giver det mening at sætte mål med alle borgere? Hvilken rolle spiller motivation, og hvordan arbejder vi med det?

Konkrete redskaber til brug i målsætning - Introduktion til forskellige redskaber til brug i målsætning (COPM, GAS, SMART mv.). Hvad er vigtigt at være opmærksom på, er nogen redskaber mere anvendelige end andre; og har målgruppe betydning for valg af redskab?

Undervisere/ Oplægsholdere

Alle underviserne er ansat på MarselisborgCentret - center for forskning og udvikling i rehabilitering og habilitering.

Forløbet planlægges i et team med spidskompetencer inden for rehabilitering/habilitering, kommunal praksis, forskning og udvikling. Underviserteamet har både sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsfaglige kompetencer. MarselisborgCentret er en drivkraft indenfor rehabilitering og har deltaget i udviklingen af rehabilitering i Danmark i de sidste 10-15 år. Centret er endvidere sekretariat for Rehabiliteringsforum Danmark, som er det væsentligste tværgående forum for udviklingen og bl.a udgiver af Hvidbogen for Rehabilitering.

Underviserne er forskere og konsulenter fra Forskning & Udvikling, MarselisborgCentret

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er