Besøg samskabelse.cok.dk

Find os på facebook

Uddannelse Kan også rekvireres

Ledere uden formelt personaleansvar - (Modulet "Det personlige lederskab" på diplomniveau)

Hvorfor nu et modul om ledelse -når jeg ikke formelt er leder?

Med nye, fleksible organisationsformer og selvstyrende teams i det offentlige er der dukket en række nye stillingsbetegnelser op; Koordinator, teamleder, projektleder, tovholder mv. - alt sammen nye medarbejderroller, der befinder sig i en gråzone mellem at være medarbejder og leder.

I denne type rolle er du både er en del af kollegaerne, men også noget andet, formentlig tættere ledelsen og tildelt koordinerende og ledelsesrelaterede opgaver. Du udøver, måske uden du nødvendigvis er opmærksom på det, uformel ledelse i dit daglige arbejde med at motivere og samarbejde med kollegaerne.

At finde sig til rette i denne tvetydige rolle anses som én af de måske vanskeligste ledelsesdiscipliner, da du netop ikke besidder noget formelt ledelsesansvar, men ofte er afhængig af dine kollegaers følgeskab.

Om sin personlige læring på modulet siger Dika Sabitovic, faglig koordinator, Borgerservice, Glostrup Kommune:

"Man kan sige, at jeg nu er blevet mere afklaret omkring min rolle som faglig koordinator -og jeg har fundet min plads. Jeg viser nu i højere grad gruppen, at jeg er den faglige koordinator. Og hvis gruppen fx ikke kan blive enige om noget, vi skal tage stilling til, tager jeg beslutningen. Jeg er blevet bedre til at træde i karakter."

  • Baggrundsinformation

  • Rekvirer

Målgruppe

Modulet "Ledere uden formelt personaleansvar" henvender sig til dig, som til dagligt oplever at skulle navigere i en gråzone mellem medarbejderrollen og det at være tildelt et større ledelsesansvar på en række områder. Det kan være, at du er teamkoordinator, teamleder, projektleder, faglig konsulent eller på anden vis tovholder med en række koordinerende og derved ofte ledelsesrelaterede opgaver.

Indhold

På modulet sætter vi spot på hvilke ledelsesværdier- og kompetencer, du har på det personlige plan og hvordan du bedst tackler samspil og relationer i din organisation- hvordan du skaber din identitet som leder uden formelt personaleansvar!

VI HAR LAVET ET MODUL, HVOR VI SÆTTER FOKUS PÅ:
At tilegne sig nødvendige lederkompetencer
At træde i karakter som menneske og som leder/koordinator
At kende sine egne præferencer
At håndtere og forstå svære situationer, hvor tillid og magt er i spil

Endelig kan vi, som en sidegevinst ved modulet, tilbyde dig tid og rum til sparring med faglige kollegaer, som til fulde forstår din situation og det ansvar, du sidder med - og som giver mulighed for at opbygge et netværk, du efterfølgende kan trække på.

Forløbet bygger på modulet Det personlige lederskab på Den Offentlige Lederuddannelse (5 ECTS) og kan tages alene eller som en del af en uddannelse på diplomniveau.

Tilrettelæggelse

Forløbet er tilrettelagt med vekselvirkning mellem undervisning, fælles diskussioner og forskellige former for gruppearbejde. I tiden mellem undervisningen er der planlagte studiegruppedage og forskellige typer af hjemmeopgaver med fokus på din daglige praksis.

Indledende spørgeskema
Som katalysator og forberedelse for forløbet bedes du besvare et elektronisk spørgeskema omhandlende dine daglige udfordringer og ønsker for læringsudbytte på forløbet. Hensigten er at sikre et målrettet forløb, hvor underviser, du og dine medstuderende får indblik i, hvor I som uformelle ledere særligt er udfordret og hvad I på uddannelsesforløbet hver især ønsker at stille skarpt på.

Indledende gruppesamtaler
I de indledende gruppesamtaler tager vi afsæt i de refleksioner der opstod under besvarelse af spørgeskemaet, og undersøger sammen hvilke tematikker du og dine medstuderende er optaget af. Samtidig vil vi i fællesskab forsøge at skærpe særlige individuelle læringsmål for dig som deltager. Samtalen ledes af underviser, som sammen med dig og dine medstuderende.

Dialogteater
For at arbejde praksisnært og undersøge hverdagsdilemmaerne med teoretiske greb, arbejder vi på dette forløb med dialogteatret som metode for at blive klogere på egen praksis. Dialogteatret er ikke rollespil mellem deltagerne, men er i stedet professionelle skuespillere, som arbejder med det at afbillede hverdagssituationer, som vi sammen kan udforske, og lede efter nye handlemuligheder i - alt sammen på en sjov, aktiv og underholdende måde! Læs mere om dialogteateret på http://www.cok.dk/dialog-teatret

Modulet bliver udbudt:

EFTERÅR 2016:

I Herlev (Underviser Ruth Gøjsen)
Gruppesamtaler: 12.9.2016
Undervisning: 20.9. + 4.10. + 25.10. + 8.11.2016
Studiegruppedag: 27.9. + 11.10. + 1.11.2016
Vejledning: 15.11.2016
Aflevering: 29.11.2016
Eksamen: 8. + 9.12.2016

Tilmeldingsfrist: 18.8.2016
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Vi modtager stadig tilmeldinger efter tilmeldingsfristen er udløbet
----------------------------------------------------------------------------

EFTERÅR 2016:

I Aarhus (Underviser Else Marie Skadborg)
Gruppesamtaler: 29.8.2016
Undervisning: 5.9. + 19.9. + 3.10. + 24.10.2016
Studiegruppedag: 12.9. + 26.9. + 10.10. + 31.10.2016
Vejledning: 7.11.2016
Aflevering: 21.11.2016
Eksamen: 28. + 29.11.2016

Tilmeldingsfrist: 4.8.2016
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Vi modtager stadig tilmeldinger efter tilmeldingsfristen er udløbet
----------------------------------------------------------------------------

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler vil være tilgængelig på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS

5

Særlige forhold

Se læringsmål i den vedhæftede fil.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer/bøger og forplejning på undervisningsdagene.

Dokumenter og genveje

Vælg dato og sted i menuen ovenfor for at se programmet

Forløb:

Pris:

August 2016 - November 2016 , (Aarhus)

12.500 kr.

September 2016 - December 2016 , (Herlev)

12.500 kr.

Hent forløbet hjem i din egen kommune

Vil du vide mere?

Jane Rasmussen

Koordinator

Jane Rasmussen

T: 8779 6322

E: jr@cok.dk