Aktuelle tilbud fra COK

Find os på facebook

 • Temadag Kan rekvireres

  Byggejuridisk temadag for den erfarne sagsbehandler

  - sparring på dilemmafyldte byggesager

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Skoleudvikling: Hvis teamsamarbejdet går i hårdknude

  Er jeres teamsamarbejde gået i hårdknude og kvaliteten på teammøderne faldende?
  Så er her muligheden for at få rettet op! COKs proceskonsulent hjælper, der hvor der er udfordringer.

  Stadig flere folkeskoler indfører selvstyrende team til den daglige organisering af ...

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus Kan rekvireres

  KRITH - Kom godt i gang

  K ompetencer
  R essourcer og relationer
  I nddragelse
  T illid, trivsel og tilknytning
  H verdag


  Kurset holdes i egen organisation og kan tilpasses lige netop jeres behov

  Læs mere
 • Uddannelse Kan rekvireres

  Innovationsagentuddannelsen - rekvireret

  Medarbejderen som innovativ medspiller.

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus Kan rekvireres

  Kursus om kommunikation - At kommunikere klogt og klart på sundhedsområdet

  Dette kursus handler om:
  1) Hvordan du får dine faglige budskaber kommunikere klart, effektivt og målrettet.
  2) Social- og sundhedsfaglig dokumentation, særligt med fokus på borgeren i hjemmepleje og plejeboliger.

  Læs mere
 • Kursus

  Personalepolitisk dag i Frederiksberg Kommune

  Hovedudvalget inviterer alle MED-udvalg og formandskaber for MED-personalemøder til personalepolitisk dag

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Snak om psykiske lidelser... med alle børn

  en kursusdag for professionelle omkring børn i skole og daginstitutioner

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  HIGH PERFORMANCE TEAM

  Gør jeres ledelse til et High Performance Team

  Læs mere
 • Uddannelse

  Den lovpligtige driftslederuddannelse for Spildevandsforsyningsanlæg

  Professionelt lederskab af spildevandsforsyningsanlæg

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Sikkerhedsplanlægning i praksis

  Hvilke farer og sikkerheder er der i barnets liv?
  Hvis der ikke er noget i familien, der forandrer sig, hvad kan det så betyde for barnet?
  Hvad er det, jeg gerne vil se, for at jeg bliver mindre bekymret og sagen kan lukkes?
  Hvad skal forvaltningen/jeg se, for at barnet kan ...

  Læs mere
Credits