Aktuelle tilbud fra COK

Find os på facebook

 • Temadag Kan rekvireres

  Byggejuridisk temadag for den erfarne sagsbehandler

  - sparring på dilemmafyldte byggesager

  Læs mere
 • Uddannelse Kan rekvireres

  Uddannelse for fagudvalgsformænd og -næstformænd

  Masterclass og workshop

  Læs mere
 • Temadag Kan rekvireres

  Kultur- og religionsforskelle: Netværk - en homogen gruppe

  Fagpersoner oplever ofte udfordringer i samarbejdet med etniske minoriteter. Der kan være mange forskellige årsager hertil, men for at kunne fremme integrationen er viden altafgørende. Viden, som kan hjælpe os til at se bag om udfordringerne og åbne op for nye veje.

  I har nu ...

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus

  Taxiloven i en brydningstid

  - få overblik over de administrative procedurer og et solidt kendskab til lovgrundlaget

  Læs mere
 • Kursus

  Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler)

  Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering på dine praktiske erfaringer, og styrke din sagsbehandling på hjælpemiddelområdet. Reglerne om frit valg får stor betydning for de krav der stilles til dine bevillinger, idet der nu skal angives præcise sammenhænge mellem det, du ...

  Læs mere
 • Uddannelse Kan rekvireres

  MED-Overgangsgrundmodul, Aalborg Kommune

  MED-overgangsmodul for medarbejdere og ledere i Aalborg Kommune

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Energiplanlægning i praksis

  Et ”grønt Danmark” uafhængigt af fossile brændsler og uden velfærdstab er det energipolitiske afsæt for den strategiske energiplanlægning i Danmark. Dermed er kommunernes varmeplanlæggere for alvor kommet i fokus med opgaven om at sikre forsyningssikkerheden og reducere CO2 udledningerne på ...

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Det gode samspil med støttepersoner efter Servicelovens § 54

  Har du i din myndighedsopgave samarbejdet med støttepersoner efter § 54 og finder du det også nødvendigt at sætte fokus på hvordan samspillet med støttepersonerne optimeres, så det sikrer en forbedring af barnets eller den unges anbringelse?

  Der er mange historier og tilgange til ...

  Læs mere
 • Temadag Kan rekvireres

  iPad og SFO: En iPad er meget mere end en spillemaskine!

  Kom til workshop og bliv inspireret. Brug iPad i SFO, så børnene udvikler fællesskaber i fritidsaktiviteterne. Støt børnene i deres medieleg med film, musik og ture. Sæt fokus på digital dannelse.

  Læs mere
 • Gå-hjem-møde

  Fremtidens administrative medarbejder

  Kom til spændende, gratis gå-hjem-møde om uddannelses betydning for
  fremtidens administrative medarbejder

  Læs mere
Credits