Aktuelle tilbud fra COK

Find os på facebook

 • Kursus Kan rekvireres

  Kurser om plejefamilier - valgmodul for myndighedsrådgivere REKVIRERET FORLØB

  Kurset tager afsæt i de professionelle aktørers roller og arbejde med plejefamilier, samt de specifikke roller og forskelligheder myndighedsrådgivere og plejefamiliekonsulenter repræsenterer i arbejdet med plejefamilier og plejeforhold. Pædagogisk er der lagt op til, at kursistens ...

  Læs mere
 • Temadag Kan rekvireres

  Styrket borgerkontakt

  Hvor mange borgerklager behandler I om året? Hvad koster behandlingen af en klage?

  Styrket Borgerkontakt er et gennemprøvet koncept til nedbringelse af borgeklager, der har påvist effekter i forhold til

  - Tidsbesparelse på klagebehandlingstiden
  - Økonomiske ...

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus

  Ressourcestyrring i Koncernløsningen (WKA1)

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Netværkspleje - hvorfor og hvordan, rekvireret Syddjurs Kommune

  Når en almindelig relation bliver til en foranstaltning - dilemmaer og arbejdsmetoder

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Lærer-/pædagogkursus: Det gode forældresamarbejde

  - udført med inspiration fra NLP og den systemiske tilgang.

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus Kan rekvireres

  Forvaltningsret

  - når du skal træffe en afgørelse over for borgeren

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Kursus om SSD samarbejdet REKVIRERET FORLØB

  Med Barnets Reform blev der forbedrede muligheder for udveksling af information indenfor det tværfaglige samarbejde mellem børne- og ungeforvaltningen, daginstitutionerne, skolerne og sundhedsplejen (SSD).
  Med den nye § 49a i Servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge, ...

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus Kan rekvireres

  Hold fast i de frivillige ressourcer - sådan motiverer du et godt samarbejde med dine frivillige

  Fastholdelse af frivillige

  - Sådan sætter du spilleregler for samarbejdet med frivillige
  - Sådan motiverer du frivillige i praksis
  - Få guiden til at udvikle den gode frivilligpolitik
  - Lær at aflønne dine frivillige med alternativ valuta

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Kursus for opsøgende SSP medarbejdere

  Dette årligt tilbagevendende kursus er en af COKs klassikere. Brug tre dage sammen med kollegaer fra hele landet.

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Det sociale tilsyn - hvordan fungerer det?

  Den 1. januar 2014 trådte en ny godkendelses- og tilsynsreform på det sociale område i kraft.

  Reformen betyder store forandringer i det kommunale landskab, hvor der er sat en helt ny dagsorden for kommunale døgntilbud, hvor godkendelse og tilsyn er eksternt.

  Læs mere
Credits