Aktuelle tilbud fra COK

Find os på facebook

 • Kursus

  eDoc - Hands on

  Kurset henvender sig til alle It-brugere af eDoc i Frederiksberg Kommune, som ikke tidligere har anvendt eDoc eller kun har anvendt eDoc4 i begrænset omfang.

  Læs mere
 • Temadag Kan rekvireres

  Forvaltningsret på fagspecifikke områder

  Hvilke sagsbehandlingsregler skal overholdes, når kommunen træffer afgørelser over for borgerne?

  Læs mere
 • Temadag Kan rekvireres

  Benchmarking i praksis

  afvent tekst fra KAN

  Læs mere
 • Temadag Kan rekvireres

  Energiplanlægning - Update

  Bliv opdateret på varmeplanlægningsområdet

  Læs mere
 • Temadag Kan rekvireres

  Temadag om Alkoholbevilling - Kvalitet i sagsbehandling

  COK sætter med denne temadag fokus på den gode sagsbehandling, herunder kvalitet og korrekt myndighedsbehandling - med et par erfarne dygtige undervisere indenfor hver deres fagfelt.

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Forhandlingsteknik - med fokus på håndtering af ekstrabevillinger

  Er du myndighedrådgiver og skal finde balancen mellem økonomi og faglighed? Oplever du at der efterspørges ekstrabevillinger til borgere på botilbud, hvor det er svært, at vurderer om det er nødvendigt? Savner du som rådgiver redskaber til, at takle det pres, der kan opstå i forbindelsen med ...

  Læs mere

  Datoer:

 • Konference Kan rekvireres

  Procesdesign med kreativitet, læring og effekt

  COK tilbyder sparring og rådgivning i forhold til design og tilrettelæggelse af forandringsprocesser og organisationsudviklingsforløb

  Læs mere
 • Kursus

  FKnet webredaktør-kursus

  Kurset er udelukkende for ansatte i Frederiksberg Kommune

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Naturkurser

  Kurser for myndigheden for naturen på land inden for naturbeskyttelseslovens rammer, for rådgivere og for naturplejere og andre praktikere

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Sagsbehandling i huslejenævnene - Sager om omk.bestemt leje, fraflytning samt forbedringsforhøjelser

  For dig, der ønsker indsigt i og konkrete redskaber til at arbejde med sager inden for huslejenævnets kompetence

  Læs mere
Credits