Aktuelle tilbud fra COK

Find os på facebook

 • Kursus Kan rekvireres

  Psykiske sygdomme: Snak om det... med hele familien

  Når forældre har psykiske sygdomme, er hele familien berørt - også børnene.
  Familierådgivere og -behandlere udfordres ofte i opgaven med at hjælpe familien, på grund af en kollektiv forestilling blandt os om, at børnene ikke skal involveres eller have unødige bekymringer.

  Læs mere

 • Kursus Kan rekvireres

  Løn og personale - erfarne medarbejdere

  Giv den optimale rådgivning ved forhandling af lokale aftaler om løn, arbejdstid m.v.

  På kurset får du mulighed for at deltage i debatten om fordele og ulemper mellem forskellige valg af løsninger på problemstillinger.

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Motiverende interviews - Et redskab til plejefamilier

  Oplever I som plejefamilie udfordringer i mødet jeres unge dreng eller pige? Vil I gerne blive klogere på og få redskaber til at forbedre samarbejdet og relationen mellem jer selv og den unge. Så tag på kursus og lær om det motiverende interview, der kan ...

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus Kan rekvireres

  Lederkursus om stress og psykisk arbejdsmiljø

  Om metoder til at forebygge stress og styrke trivsel og arbejdsglæde.

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus

  Resultater gennem ledelseskraft jobFOKUS 3

  Succeskriterierne bliver, hvor mange ledige, der kommer i arbejde. Dette afspejler sig også i den incitamentsstruktur, der gennemføres med den ny refusionsomlægning.
  Kommunerne og jobcentrene står således over for mange og store udfordringer - ikke mindst økonomisk.

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Tillidsrepræsentantret

  Regler kan ofte volde problemer, specielt i afskedigelsessituationer, hvor man skal foretage et vanskeligt valg. Det er afgørende, at du har præcis viden om regelgrundlaget og de seneste domme, så du kan håndtere spørgsmål vedrørende tillidsrepræsentantret korrekt.

  Læs mere
 • Konsulentydelse Kan rekvireres

  Den gode budgetproces og den gode budgetopfølgning

  Hvordan skal den gode politiske budgetproces se ud i vores kommune? Vi skaber rammerne for, at jeres kommunalbestyrelse får taget dybdeborende samtale om hvordan jeres budgetproces ser ud og kan se ud i fremtiden.

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus Kan rekvireres

  Tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet - Sygeplejersker og terapeuter

  Læs mere
 • Kursus

  Personalepolitisk dag i Frederiksberg Kommune

  Hovedudvalget inviterer alle MED-udvalg og formandskaber for MED-personalemøder til personalepolitisk dag

  Læs mere
 • Temadag Kan rekvireres

  IKT-bekendtgørelsen i praksis - work smarter

  Snubletråde, trædesten og tips & tricks

  Læs mere