Aktuelle tilbud fra COK

Find os på facebook

 • Kursus Kan rekvireres

  Ny i borgmesterstolen

  Har du lige sat dig i borgmesterstolen? Så er dette kursus måske noget for dig.

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Gæld - hjælp din borger med at få styr på økonomien

  Halvdagskursus i privatøkonomi og gældsrådgivning. Hent forløbet hjem i din egen kommune.

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus Kan rekvireres

  Børne- og ungeområdet: Kursus om plejefamilier for myndighedsrådgivere og familieplejekonsulenter

  Kurset tager afsæt i de professionelle aktørers roller og arbejde med plejefamilier, samt de specifikke roller og forskelligheder myndighedsrådgivere og plejefamiliekonsulenter repræsenterer i arbejdet med plejefamilier og plejeforhold. Pædagogisk er der lagt op til, at kursistens ...

  Læs mere
 • Kursus

  Ressourcestyrring i Koncernløsningen (WKL2)

  Læs mere
 • Temadag Kan rekvireres

  Økonomiudvalget som arbejdsgiver

  Få fokus på økonomiudvalget som personaleudvalg

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Musikskoler - budget og regnskab

  Få kendskab til reglerne og metoderne ved budgetlægning, økonomistyring og regnskabsaflæggelse for musikskoler.
  Få sat fokus på aktuelle temaer til belysning af udviklingen i musikskolens økonomi, sammenhæng mellem aktivitetsniveau, elevtal og lærerløn, lønsumsstyring samt nøgletal som ...

  Læs mere
 • Kursus

  Projektlederuddannelsen - Styring af Projekter i Frederiksberg Kommune

  Læs mere
 • Temadag Kan rekvireres

  Byggesagsbehandler - Kend din udstykningslov

  Et kursus for dig som gerne vil forstå landinspektørens dispositioner og ikke mindst bekendtgørelsen om lov om udstykning og anden registrering i matriklen.

  Læs mere
 • Kursus Kan rekvireres

  Borgerdeltagelse i stor stil

  Bliv forandringsagent for storstilet borgerdeltagelse og social udvikling i din kommune!

  Oplever du, at det kan være svært at mobilisere andre end Tordenskjolds soldater til det frivillige arbejde eller de boligsociale indsatser? Fornemmer du også, at folk ...

  Læs mere

  Datoer:

 • Kursus Kan rekvireres

  Vi skal have børns seksualitet i virksomhedsplanen!

  Fælles pædagogisk praksis er afgørende i arbejdet med børn og seksualitet

  Bliv faglig rustet og få redskaber til at implementerer seksualitet i virksomhedsplanen.

  Få redskaber til udvikling af en fælles pædagogisk ...

  Læs mere
Credits