COK-Kurser

Vi bliver så gode til frontPlanner igen

Se detaljer

Læringsforløb: Grundlæggende infektionshygiejne

COK udbyder i 2017 et målrettet og afprøvet læringsforløb om grundlæggende infektionshygiejne målrettet medarbejdere, der har kontakt til borgere i eget hjem eller på plejehjem/kommunale institutioner

Se detaljer

MED-grunduddannelse - Aalborg Kommune

Se detaljer

Spring over skranken og mød borgeren i øjenhøjde

Se detaljer

Love og regler på Folkeskoleområdet

Hvad rører sig, og hvad skal jeg være opmærksom på?
Se detaljer

Opnå mere effektive, resultatskabende og involverende møder i beskæftigelsesindsatsen

I en tid med fokus på at få ledige i beskæftigelse og udvikle bedre service og bistand til virksomhederne er der ikke råd til ineffektive møder.

Se detaljer

Dialogmøde om videreudvikling af trivsel og læring i dagtilbud

Med finanslovens rammebevilling på 580 millioner vil der i de kommende år blive stor politisk bevågenhed på og prioritering af videreudvikling af kvaliteten i dagtilbuddene. Det betyder, at nationalpolitikere, kommunalpolitikere, fagfolk og borgere formentlig vil være optaget af udviklingen på 0-6 års området i de kommende år.
Se detaljer

EU’s påvirkning af kommunernes politiske dagsorden

Vidste du, at halvdelen af de sager, som behandles i byrådet, er påvirket af lovgivning fra EU?

Se detaljer

Skriv bedre politiske dagsordener

Hvis du vil skrive gode dagsordener til politikere, er faglighed ikke nok.

Se detaljer

Effektiv anvendelse af de retlige rammer på socialområdet

Se detaljer