COK-Kurser

Vi bliver så gode til frontPlanner igen

Se detaljer

Læringsforløb: Grundlæggende infektionshygiejne

COK udbyder i 2017 et målrettet og afprøvet læringsforløb om grundlæggende infektionshygiejne målrettet medarbejdere, der har kontakt til borgere i eget hjem eller på plejehjem/kommunale institutioner

Se detaljer

MED-grunduddannelse - Aalborg Kommune

Se detaljer

Spring over skranken og mød borgeren i øjenhøjde

Se detaljer

Love og regler på Folkeskoleområdet

Hvad rører sig, og hvad skal jeg være opmærksom på?
Se detaljer

Opnå mere effektive, resultatskabende og involverende møder i beskæftigelsesindsatsen

I en tid med fokus på at få ledige i beskæftigelse og udvikle bedre service og bistand til virksomhederne er der ikke råd til ineffektive møder.

Se detaljer

EU’s påvirkning af kommunernes politiske dagsorden

Vidste du, at halvdelen af de sager, som behandles i byrådet, er påvirket af lovgivning fra EU?

Se detaljer

Skriv bedre politiske dagsordener

Hvis du vil skrive gode dagsordener til politikere, er faglighed ikke nok.

Se detaljer

Effektiv anvendelse af de retlige rammer på socialområdet

Se detaljer

Bliv en bedre forhandler

Kursusløbet hentes hjem i egen organisation og færdigdesignes i et samarbejde. Herved opnår deltagerne ny fælles viden og kompetencer samt styrker det interne samarbejde og den organisatoriske udvikli

Se detaljer