Ledelse af dagtilbud på diplomniveau

Speciale - dagtilbud

Specialemodulet er det afsluttende modul på COK-uddannelsen Ledelse af dagtilbud

Se detaljer

Udvikling, forandring og innovation - dagtilbud

Dagtilbudsområdet er præget af foranderlige vilkår og rammer. Lær, hvordan du kan realisere de mange forventninger til dagtilbudsområdet ved at lede og facilitere udviklende og innovative løsninger.

Se detaljer

Ledelse på tværs af fag og sektorgrænser - dagtilbud

Den bedste overgang for børn bliver skabt gennem tætte samarbejder mellem tilbudene. Det åbner op for nye muligheder for sparring og stiller krav til dagtilbudslederens evne til at lede og facilitere.

Se detaljer

Organisation og styring - dagtilbud

Ambitionerne for dagtilbudsområdet er tårnhøje og de politiske målsætninger mange. Få kompetencer til at anvende strategiske styringskoncepter og –værktøjer i en kompleks virkelighed.

Se detaljer

Kommunikation - dagtilbud

Som dagtilbudsleder er dine kommunikative kompetencer helt afgørende for, om det lykkes at skabe opbakning og følgeskab blandt det pædagogiske personale og børnenes forældre.

Se detaljer

Coaching - dagtilbud

Som leder af et dagtilbud er det vigtigt at kunne skabe tillidsfulde relationer med dit personale. Her er coaching et uvurderligt ledelsesredskab.

Se detaljer

Personaleledelse - dagtilbud

En stærk personaleledelse er afgørende for, at ansatte føler sig motiveret og klædt på til at udføre deres arbejdsopgaver. Få metoder til at styrke samspillet mellem dig og dine medarbejdere.

Se detaljer

Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere - dagtilbud

Få praktiske værktøjer til at indarbejde krav om faglig kvalitet, resultater og effekt, så det giver mening og bliver ressourcer både du, dine medarbejdere og politikere kan drage fordel af.

Se detaljer

Det personlige lederskab - dagtilbud

Der er store gevinster at hente, når du undersøger og arbejder med dit personlige lederskab: Dine ledelsesopgaver bliver mere gennemskuelige, tilliden fra dine medarbejdere bliver styrket.

Se detaljer

Fagprofessionel ledelse af dagtilbud

På modulet får du kompetencer til at praktisere fagprofessionel ledelse opad, udad og nedad i balance med de politiske krav, der stilles til dagtilbudsområdet.

Se detaljer