Samskabelse

Et skud fra roden

Lokale velfærdsalliancer kan løfte velfærdsstaten til et nyt niveau – hør hvordan! Oplev forfatterne til bogen rodskud og få inspiration til at tage sagen i egen hånd og skabe forandringer her og nu.

Se detaljer

Frivillighed 2017

Socialstyrelsen, CFSA og COK inviterer igen til national frivillighedskonference. I år sætter vi fokus på nye fællesskaber, social innovation og nye muligheder for deltagelse.

Se detaljer

Anerkendende og assertive samtaler

Hvordan siger du fra - uden at slå fra

Se detaljer

Proceskonsulentuddannelse

Facilitering og procesforståelse - Når du skal skabe resultater gennem samskabelse.

Se detaljer

Borgerservice 2018

Morgendagens borgerservice er effektivisering, automatisering og nye regler for datasikkerhed. Hør, hvordan du kan gribe i morgen an i dag på Borgerservice 2017!

Se detaljer

Playmakeren og Fælles-skaberen

- når samskabelse kalder på en anden form for konsulentrolle.

Få inspiration til, hvordan du som konsulent i din kommune kan arbejde konkret med at samskabe i et udvidet partnerskab med borgere, civilsamfund og privat erhvervsliv. Skanderborg Kommune og Holbæk Kommune vil som de fremmeste på området dele ud af deres viden om og erfaringer med at mobilisere og gentænke ”konsulentmusklen”, som et vigtigt redskab til at finde nye bud og løsninger på bæredygtig kommunal velfærd.
Se detaljer

Den nye kommunale ledelsesform - i det udviklende samarbejde med den frivillige verden

Når vi ønsker et stærkt og udviklende samarbejde mellem kommunerne og den frivillige verden, så kræver det en særlig form for kommunal ledelse! Kommunerne kritiseres ofte for "kommunalisering" af frivilligheden og for at styre og lede frivilligheden itu. Men afsættet for kurset er, at frivilligheden både kan og skal ledes og organiseres!

Frivillighed udråbes i dag som velfærdssamfundets redningsmand. Frivillige skal både skabe nærhed og fleksibilitet i velfærden, innovere den offentlige sektor, udvikle lokalsamfundene og afhjælpe presset på de kommunale budgetter. Men frivilligheden er ikke nødvendigvis innovativ, og de frivillige er ikke nødvendigvis særlig interesserede i balancen i kommunale budgetter.

Den særlige ledelsesopgave, der opstår i kommunernes samarbejder med frivillige, borgere, pårørende, lokalsamfund og foreninger, er temaet i Stine Hald Larsens ph.d.-projekt. På kurset præsenteres den nyeste forskning på området og giver bud på, hvilke krav dette stiller til den nye kommunale ledelsespraksis. Der inddrages skandinaviske og internationale studier af kritiske faktorer for, at samarbejdet mellem kommuner og frivillige resulterer i nye og bedre ydelser til borgerne.
Se detaljer

Frivillighed 2016: Velfærdssamarbejde under forandring

Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK afholder igen i 2016 den nationale frivillighedskonference - denne gang med særligt fokus på samarbejdet om velfærd mellem kommuner, civilsamfund og frivillige.
Se detaljer