Sagsbehandling og lovgivning

COK tilbyder kurser og uddannelser, der klæder dig på til at navigere i det komplekse felt mellem lovgivning, socialfaglige vurderinger og økonomi.

Som fagperson stilles du over for opgaven med at skulle identificere udsatte børn og unges problemer og ressourcer og på den baggrund foretage faglige risiko- og behovsvurderinger. Det er ikke en nem opgave, for der er mange perspektiver, som spiller ind på den helhedsorienterede forståelse af det udsatte barn eller unges situation. Det handler for dig om at styrke de personlige ressourcer hos barnet, den unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de børn og unge have behov for særlig støtte efter serviceloven, som du får et indgående kendskab til på vores kurser. 

Lær at skrive gode statusudtalelser - kursus for plejefamilier

Oplever I som plejefamilie, at det kan være svært og uoverskueligt at skrive statusudtalelser? Eller ønsker I som kommune at opkvalificere plejefamilierne til at skrive statusudtalelser?

Se detaljer

Børnehandicap - de nye værktøjer til udredning og handleplan

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Ledernetværk – for ledere inden for børn og unge med funktionsnedsættelser

Børnekataloget

Se detaljer

Personlig planlægning - en gevinst i en travl hverdag!

Er du presset og vil have mulighed for at løfte dig op over bunkerne, og få nye enkle og praktiske redskaber til at skabe overblik, gode vaner og prioritering i opgaverne?

Se detaljer

Børns seksualitet - den pædagogiske praksis

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

At tale med børn – børnesamtalen efter Servicelovens § 48

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer

Den Centrale Pladsanvisning

Bliv fagligt og personligt rustet til opgaverne, udfordringerne og omstillingerne i Den Centrale Pladsanvisning og mød dine kolleger fra hele landet

Se detaljer

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Et kursus der udbydes i samarbejde med Landsforeningen for skolesekretærer.

Se detaljer

PPR - Det årlige inspirationsmøde for administrative medarbejdere

Igen i år afholder COK det årlige inspirationsmøde for administrative medarbejdere med tilknytning til PPR.

Se detaljer

Fagligt årsmøde for administrative medarbejdere i institutioner 0-6-årige

Styrk din faglige og personlige udvikling, skab netværk og del erfaringer med kolleger fra hele landet og få fornyet energi og inspiration til dit daglige arbejde – alt sammen i en spændende faglig ra

Se detaljer