Sagsbehandling og lovgivning

COK tilbyder kurser og uddannelser, der klæder dig på til at navigere i det komplekse felt mellem lovgivning, socialfaglige vurderinger og økonomi.

Du stilles som fagprofessionel over for opgaven med at skulle identificere udsatte børn og unges problemer og ressourcer og på den baggrund foretage faglige risiko- og behovsvurderinger. Det er ikke en nem opgave, for der er mange perspektiver, som spiller ind på den helhedsorienterede forståelse af det udsatte barn eller unges situation. Det handler for dig om at styrke de personlige ressourcer hos barnet, den unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de børn og unge have behov for særlig støtte efter serviceloven, som du får et indgående kendskab til på vores kurser. 

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 41 og 42

Få styr på to vanskelige bestemmelser i Serviceloven

Se detaljer

Hjælpemidler til børn og unge med handicap - Servicelovens §§ 112 og 113

Fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag

Se detaljer

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud

COK inviterer i efteråret 2017 til temadag om magt, afmagt, lovlig nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud.

Se detaljer

Hjemmetræning efter Servicelovens § 32 og 32 a

Få styr på de komplekse sager om hjemmetræning og særlige dagtilbud.

Se detaljer

Handleplaner - Inddragelse og samarbejde med familien

På dette kursus sætter vi særligt fokus på den inddragende proces i arbejdet med handleplaner. Du vil blive introduceret for udarbejdelse af handleplaner, der skaber mening for både borgerne og dig i

Se detaljer

Sjældne diagnoser

Dette er kurset for dig, der gerne vil styrkes i mødet med borgere der har en sjælden diagnose.

Se detaljer

Få styr på Forældreansvarsloven

COK tilbyder dette højaktuelle kursus om forældreansvarsloven på et tidspunkt, hvor det bliver sværere og sværere for skilsmisseramte forældre at samarbejde om barnets tarv.

Se detaljer

Mentalisering - nøglen til det gode forældresamarbejde

Forskning viser at et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og professionelle har stor betydning for et barns trivsel, udvikling og læring.

Se detaljer

Supervisoruddannelse

Vil du som supervisor være med til at sikre faglig udvikling, personlig trivsel og fortsat engagement i arbejdslivet?

Se detaljer

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

Den 1. januar 2017 trådte lov om voksenansvar i kraft - hvad betyder det for dit arbejde?

Se detaljer