Familiepleje

COK tilbyder i samarbejde med Center for Familiepleje kurser målrettet kompetenceudvikling af plejefamilier og familieplejekonsulenter.

Arbejdet som plejefamilie er en særlig form for pædagogisk arbejde, idet det er relationsbåret hele døgnet, involverer hele familien samt familiens netværk. Vi har derfor udviklet kurser, der giver inspiration og redskaber til de særlige udfordringer, plejefamilier møder i det daglige. På kurserne får vi teori og praksis til at møde hinanden, og vi skaber rum til at reflektere over egen praksis i samvær med andre fagfæller.  

Hjælpemidler til børn og unge med handicap - Servicelovens §§ 112 og 113

Fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag

Se detaljer

Plejefamiliens mange dilemmaer – hvem må hvad?

Hvem må træffe de forskellige valg, når barnet er anbragt?

Se detaljer

Sorg og krise hos børn og unge

Mange børn og unge beskriver, hvor ensomme de føler sig, når de rammes af sorg og kriser. De voksne, de burde kunne læne sig op ad, fortæller ofte, at de er usikre på, hvordan de bedst kan støtte børn

Se detaljer

At vokse op med vold i familien

Få større viden om, hvordan vold påvirker børn, hvordan du som fagperson opdager, at et barn er udsat for vold samt konkrete anvisninger til, hvordan du bør forholde dig.

Se detaljer

Sprog er mange ting - med fokus på børn i alderen 0 - 6 år

Sprog spiller en afgørende rolle for børns udvikling og fremtid. Med sproget griber børn verden, indgår i fællesskaber og forstår sig selv.

Se detaljer

Supervisoruddannelse

Vil du som supervisor være med til at sikre faglig udvikling, personlig trivsel og fortsat engagement i arbejdslivet?

Se detaljer

Underretninger om børn og unge - tag signalerne alvorligt

På temamødet tages der fat på de udfordringer, barrierer og muligheder, der er i forhold til lovgivningen og det tværfaglige samarbejde omkring sårbare børn og unge, når du som professionel vil hjælpe et barn, som muligvis er udsat for omsorgssvigt.
Se detaljer

Børns seksualitet - den pædagogiske praksis

- om børns seksuelle udvikling

Leger børn doktorlege og bollelege - og hvilke lege er ok, og hvilke er ikke? Er det seksuelt krænkende adfærd, når småbørn tager temperatur på hinanden, og er det i det hele taget i orden, at børnehaverne lægger rum til de seksuelle lege, som foregår blandt børn i tre til seks års alderen, eller er det lege, som hører til i privatsfæren hjemme hos far og mor?
Se detaljer

Hjernens udvikling og heling efter traumer

Med afsæt i Bruce Perrys forståelse af traumer bos børn, ser vi på, hvordan vi kan stimulere hjernen og skabe en positiv udvikling.
Se detaljer