I COK tilbyder vi kurser og uddannelser målrettet de særlige kompetencer, der kræves for at understøtte børn og unges positive udvikling i dag- og døgnindsatser.

Det er veldokumenteret, at anbragte børn og unge kommer fra familier, der på en række områder er dårligt stillede. Familierne har problemer og udfordringer, som æder af overskuddet til børn og familieliv. For mange vil en bred og vedholdende indsats derfor være nødvendig. Vi sætter fokus på betydningen af tætte relationer, kvalitet og sammenhæng, samt brug af evidensbasede metoder og redskaber i indsatsen.

Fagligt årsmøde for administrative medarbejdere i institutioner 0-6-årige

Program for 2017 er på vej.

Se detaljer

Joyful Playing (Frydlege)

Children need food and water to survive. To live they must play
Steven Gross, Playmaker Boston

Se detaljer

Hjælpemidler til børn og unge med handicap - Servicelovens §§ 112 og 113

Fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag

Se detaljer

Sorg og krise hos børn og unge

Mange børn og unge beskriver, hvor ensomme de føler sig, når de rammes af sorg og kriser. De voksne, de burde kunne læne sig op ad, fortæller ofte, at de er usikre på, hvordan de bedst kan støtte børn

Se detaljer

Handleplaner - Inddragelse og samarbejde med familien

På dette kursus sætter vi særligt fokus på den inddragende proces i arbejdet med handleplaner. Du vil blive introduceret for udarbejdelse af handleplaner, der skaber mening for både borgerne og dig i

Se detaljer

Angst hos børn og unge

Angst har mange ansigter

Se detaljer

Når unge ryger hash

Hvorfor er hash skadeligt, og hvordan motiverer du unge til at stoppe forbruget?

Se detaljer

Mentalisering - nøglen til det gode forældresamarbejde

Forskning viser at et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og professionelle har stor betydning for et barns trivsel, udvikling og læring.

Se detaljer

Bliv klædt på til besøget af social tilsyn!

Kom med på denne temadag og bliv klædt bedre på til besøg af social tilsyn.

Se detaljer

At vokse op med vold i familien

Få større viden om, hvordan vold påvirker børn, hvordan du som fagperson opdager, at et barn er udsat for vold samt konkrete anvisninger til, hvordan du bør forholde dig.

Se detaljer