Almenområdet

COK tilbyder kurser og uddannelser, der styrker dit fokus på tidlige og forebyggende indsatser, og som klæder dig på til at skabe gode rammer for børn og unges udvikling, trivsel og læring.

Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet har en afgørende betydning for børns kognitive, emotionelle og sociale udvikling. Samtidig er de politiske tendenser på området, at dagtilbud skal løfte den tidligt forebyggende indsats over for udsatte børn. Derfor spiller du som pædagog eller fagperson omkring barnet en utrolig vigtig rolle for barnets udvikling og læring. 

Det gode forældresamarbejde - om børns seksualitet

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling.

Se detaljer

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Et kursus der udbydes i samarbejde med Landsforeningen for skolesekretærer.

Se detaljer

Anerkendende og assertive samtaler - hvordan siger du fra - uden at 'slå fra'

Hvis du kommunikerer ordentligt, direkte, ærligt og personligt, gør du dine samtaler mere berigende og effektive.
Se detaljer

Viden om børn og unge med funktionsnedsættelser

Formålet med kurset er, at give deltagerne overblik over vigtige fokusområder i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser. Der fokuseret på rådgivning til børn og familier, samt i forhold til indsatser og støttemuligheder, der er til rådighed. Derudover opnår deltagerne opdateret en viden om mulighederne inden for lovgivningen.
Se detaljer

Strategisk kompetenceudvikling - med ECTS point

COK giver dig nu også muligheden for at lave strategisk kompetenceudvikling med ECTS point.

I COK skræddersyer vi kompetenceudvikling med ECTS point. Vi har afholdt et forløb i en Kommune, som du kan lade dig inspirere af.
Se detaljer

Snak om psykiske lidelser... med alle børn

en kursusdag for professionelle omkring børn i skole og daginstitutioner

Se detaljer

Neurodagen 2016: Hjernen i socialt perspektiv

- inspiration, viden og diskussion.

Socialstyrelsen og COK inviterer til en dag, hvor vi sætter hjernen i perspektiv.
Dagens formål er at få indblik i og diskutere et af de mest betydende paradigmer i vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Og vi gør det, så det kan relateres til og give nye forståelser af sociale indsatser, læring og faglighed.
Se detaljer

Frivillighed 2016: Velfærdssamarbejde under forandring

Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK afholder igen i 2016 den nationale frivillighedskonference - denne gang med særligt fokus på samarbejdet om velfærd mellem kommuner, civilsamfund og frivillige.
Se detaljer

REKVIRERET - Mentalisering - nøglen til det gode forældresamarbejde

Forskning viser at et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og professionelle har stor betydning for et barns trivsel, udvikling og læring.

Men hvad er det, som gør, at et forældresamarbejde nogle gange virker, og andre gange går i hårdknude? På dette kursus får du med udgangspunkt i mentaliseringsteori viden om og redskaber til at etablere det gode forældresamarbejde.
Se detaljer

Personlig planlægning - en gevinst i en travl hverdag!

Kollegerne mailer eller ringer igen og beder om din assistance. En anden kommer lige forbi og spørger: - Har du tid...? Du er presset - presset af både at skulle levere en god personlig service til alle samtidig med, at du oplever, at opgaverne hober sig op. Du har nu muligheden for at løfte dig op over det daglige arbejde og få nye enkle og praktiske redskaber til at skabe overblik, gode vaner og prioritere i opgaverne.

På kurset får du mulighed for dels at få inspiration og konkrete værktøjer til den personlige planlægning, dels at drøfte hverdagens rammer, udfordringer og muligheder.
Se detaljer