Sundhedsfremme i psykosocial rehabilitering

Opkvalificering i Sundhedsstyrelsens satspulje ”Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser”

Der er til satspuljen med ovenstående titel knyttet en række opkvalificerende kurser og temadage, som COK udbyder på vegne af Sundhedsstyrelsen. Indholdet er tilrettelagt med primært udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ønsker, puljens formål, i nær dialog med satspuljens følgegruppe og i henhold til projektbeskrivelserne.  

Information om kurserne og kursusbeskrivelser opdateres på denne side.
                
Kursernes overskrift er ”strukturel og organisatorisk sundhedsfremme”. Det er altså som hovedregel ikke her, man finder de meget detaljerede kostråd eller rygestopkurser for de enkelte, men derimod her man finder de mere grundlæggende byggesten for fagligt funderet, strukturelt sundhedsfremmende arbejde. Værktøjer til at indlejre sundhedsfremme i det faglige DNA i indsatserne for borgerne.
 
Emnerne for kurserne er derfor tværgående og vil finde relevans i alle projekterne og vil virke fremmende for alle projekternes formål. De vil også flugte med deltagernes øvrige faglighed og være ikke bare kompatible med, men i høj grad udviklende for kernefaglighed på området fremadrettet.
 
Kursuspakken skal opfattes som en emnemæssig paraply, hvor emnerne tilsammen dækker kerneelementer i forhold til sundhedsfremmende arbejde for mennesker med psykiske lidelser. Nogle af kurserne har en introducerende karakter i forhold til en metode (fx ”Den motiverende samtale i sundhedsfremmende arbejde” og ”FIT- Feedback Informed Treatment”), mens andre er mere praktisk bevægelsesfremmende og-motiverende, og andre igen mere sundhedspædagogiske. Til sammen supplerer de hinanden og styrker arbejdet og kompetencerne i den sundhedsfremmende indsats, samt den mængde af viden og redskaber, der konkret kan benyttes i indsatserne med målgruppen. Nogle af metoderne vil egne sig til videre opkvalificering og specialisering, som dog ikke kan rummes i denne pakke, men som vi kan gå i dialog om efterfølgende, hvis der er interesse.
Det er også muligt for andre kommuner og projekter at rekvirere kurserne.
 
Læs mere om satspuljen her >>

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er

Bevægelse, krop og sind: kroppen som subjekt i rehabilitering

COK tilbyder dette to-dages forløb med Jim Toft, som er Ph.D. i psykologi og idræt og har forsket i og har 10 års praksiserfaring med fysisk aktivitets indvirkning på mennesker med psykiske vanskeligheder og lidelser. Forløbet tilbyder både teoretisk viden og kobler den med aktiviteter i praksis.
Se detaljer

Forebyggelse og sundhedsfremme for mennesker med psykiske lidelser

- få fælles grundlag og organisering på plads.

Udbydes kun som rekvireret forløb.
Se detaljer

Kursusdag om Feedback Informed Treatment (FIT)

Sæt inddragelsen i system i det sundhedsfremmende arbejde og vær konkret i forhold til feedback fra borgerne.

Professionelle på social- og sundhedsområderne bliver i langt højere grad end tidligere bedt om at dokumentere, at de indsatser, de sætter i verden, virker. Men hvad vil det egentlig sige at dokumentere, og hvordan gør man det?

Udbydes kun som rekvireret forløb
Se detaljer

Fysisk aktivitet og effekt i sundhedsfremme (FYSAK)

Hvordan kan idrætten og legen samt medarbejderes engagement være med til at skabe og opretholde motivation for bevægelse? På dette kursus vil du lære, hvordan man kan arbejde aktivt med effekt af bevægelse og sundhedsforbedring med borgere, der ikke selv har lysten eller energien til at være aktive.

Udbydes kun som rekvireret forløb
Se detaljer

Den motiverende samtale i sundhedsfremmende arbejde - rekvireret

Den motiverende samtale er en personcentreret samtalemetode, som bruges til at styrke egen motivation til at indgå i sundhedsfremme og livsstilsændringer. De fleste, der overvejer livsstilsændringer, er ambivalente. Den motiverende samtale hjælper personer gennem ambivalensen og videre i retning af positive livsændringer.
Se detaljer

Sundhedspædagogik og vejledning i grupper - rekvireret

Vil du have viden og kompetencer inden for sundhedspædagogik, så du kan vejlede mennesker med psykisk sygdom i grupper? Når vi laver sundhedsindsatser for mennesker med psykisk sygdom, er der brug for disse særlige sundhedspædagogiske kompetencer for at løfte denne opgave:

Der er brug for viden om forskellige sundhedsopfattelser og deres betydning i mødet mellem de teoretiske opfattelser og opfattelser af sundhed i det levede liv.

Man må have viden om og kompetencer til at skabe læring og forandring hos den enkelte, og færdigheder i at skabe gode rammer for læreprocesser.

Det er nødvendigt at inddrage borgeren aktivt i egen læreproces. Det fordrer, at fagpersoner kan anvende mange forskellige deltagerinvolverende metoder.

Når man laver vejledning i grupper, er det nødvendigt at arbejde bevidst med gruppens indre liv, dynamik og stemning - i hensyntagen til både gruppen og den enkelte. Dette kræver en forståelse for gruppedannelse, gruppeprocesser og ledelse af grupper.

Udbydes kun som rekvireret forløb.
Se detaljer