Sagsbehandling og lovgivning

At sagsbehandling og rådgivning følger lovgivningen inden for de enkelte paragraffer i eksempelvis serviceloven er helt basalt, og der er stor bevågenhed på korrekt sagsbehandling inden for især de mere specialiserede områder. COK udbyder en række kurser og forløb om sagsbehandling og lovgivning inden for voksen-specialområdet, som enten er åbne hold eller kan hentes hjem til den enkelte kommuner eller organisation. 

COKs underviserkorps på området har stor erfaring med emnerne – også i forhold til at arbejde med de snitflader, gråzoner og dilemmaer, som altid kommer frem på kurserne. Derudover indeholder denne sektion kurser, der tager afsæt i overskriften, men som er af mere generel karakter. Vi tager altid gerne en dialog om behov for supplerende emner og kurser.

Socialpædagogisk bistand - fra plan til praksis

Refleksionsplanen: Skærp dit professionelle blik for borgerne i den socialpædagogiske indsats efter § 85 i Serviceloven og opnå tydeligere mening og mål

Se detaljer

Ledelse og organisering af overgangen fra barn til voksen

Hvordan tilrettelægger du overgangen fra barn til voksen på de specialiserede områder, fastholder overblik over opgaver, ansvar og økonomi samt sikrer borgerinddragelse og sammenhæng i sagsarbejdet?

Se detaljer

Neurodagen 2017

Socialstyrelsen og COK byder velkommen til Neurodagen - Hjernen i socialt perspektiv. En konference der inspirerer til nye forståelser af sociale indsatser, læring og faglighed.

Se detaljer

Personlig planlægning - en gevinst i en travl hverdag!

Er du presset og vil have mulighed for at løfte dig op over bunkerne, og få nye enkle og praktiske redskaber til at skabe overblik, gode vaner og prioritering i opgaverne?

Se detaljer

Sjældne diagnoser

Dette er kurset for dig, der gerne vil styrkes i mødet med borgere der har en sjælden diagnose.

Se detaljer

Komplekse enkeltsager – social og beskæftigelse

Mange sagsbehandlere har prøvet det: en sag, der udvikler sig til en uhåndterlig og ”bøvlet” sag, der presser sagsbehandler og hele afdelingen. Hvad er der sket? Hvad kan man gøre?

Se detaljer

Handicap 2017 – Empowerment genbesøgt

Konferencen byder på internationale oplægsholdere, aktuel forskning inden for handicapområdet og et skarpt fokus på, hvordan vi kan understøtte empowerment i socialt arbejde og socialpolitik.

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne

- Med særligt fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling, samt den nye Servicelovs betydning for arbejdet med Servicelovens §§ 112 og 113.

Se detaljer

Servicelovens §§95-96 – visitation, overgang fra barn til voksen og snitflader

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf.

Se detaljer

Merudgifter for viderekomne – SEL § 100

Juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig og BPA-ordninger mv., og som en del af den samlede løsning på tværs af forvaltninger.

Se detaljer