Sagsbehandling og lovgivning

At sagsbehandling og rådgivning følger lovgivningen inden for de enkelte paragraffer i eksempelvis serviceloven er helt basalt, og der er stor bevågenhed på korrekt sagsbehandling inden for især de mere specialiserede områder. COK udbyder en række kurser og forløb om sagsbehandling og lovgivning inden for voksen-specialområdet, som enten er åbne hold eller kan hentes hjem til den enkelte kommuner eller organisation. 

COKs underviserkorps på området har stor erfaring med emnerne – også i forhold til at arbejde med de snitflader, gråzoner og dilemmaer, som altid kommer frem på kurserne. Derudover indeholder denne sektion kurser, der tager afsæt i overskriften, men som er af mere generel karakter. Vi tager altid gerne en dialog om behov for supplerende emner og kurser.

Personlig planlægning - en gevinst i en travl hverdag!

Er du presset og vil have mulighed for at løfte dig op over bunkerne, og få nye enkle og praktiske redskaber til at skabe overblik, gode vaner og prioritering i opgaverne?

Se detaljer

Sjældne diagnoser

Dette er kurset for dig, der gerne vil styrkes i mødet med borgere der har en sjælden diagnose.

Se detaljer

Komplekse enkeltsager – social og beskæftigelse

Mange sagsbehandlere har prøvet det: en sag, der udvikler sig til en uhåndterlig og ”bøvlet” sag, der presser sagsbehandler og hele afdelingen. Hvad er der sket? Hvad kan man gøre?

Se detaljer

Handicap 2017 – Empowerment genbesøgt

Konferencen byder på internationale oplægsholdere, aktuel forskning inden for handicapområdet og et skarpt fokus på, hvordan vi kan understøtte empowerment i socialt arbejde og socialpolitik.

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne

Kurset har til formål at give dig, der har mere end 3 år erhvervserfaring, mulighed for at arbejd

Se detaljer

Servicelovens §§95-96 – visitation, overgang fra barn til voksen og snitflader

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf.

Se detaljer

Merudgifter for viderekomne – SEL § 100

Juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig og BPA-ordninger mv., og som en del af den samlede løsning på tværs af forvaltninger.

Se detaljer

Støtte til køb af bil - Servicelovens § 114

Hvornår er man berettiget til en bil eller en særlig indretning af bil som følge af sit handicap? Dette spørgsmål stiller mange borgere og sagsbehandlere sig selv.

Se detaljer

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder – Erfarne

- Med særligt fokus på sagsbehandling af forbrugsgoder

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) Let øvede

Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering på dine praktiske erfaringer og styrke din sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

Se detaljer