Rehabilitering og kommunikation

Inden for det sociale område er der en bevægelse i gang, der tilsiger, at kommunerne i højere grad arbejder rehabiliterende og med deres dialog og kommunikation med borgere og pårørende. I denne sektion har vi samlet kurser og forløb, der fokuserer på disse elementer; fra hjerneskaderehabilitering til målsætning i rehabiliterende arbejde.

Mange af kurserne er også egnede til udførerer, sociale tilbud og leverandører. Det er også her, man finder kurser om f.eks. borgerinddragelse, handicap og seksualitet og evaluering af indsatser. Kontakt os gerne for supplerende temaer eller mulighed for at skræddersy kurser til jeres organisation.

Kursus om undervisning af frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol

Målet er, at kursusdeltagerne bliver fagligt kompetente til at planlægge og stå for undervisningen af kommunens frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol.

Se detaljer

Anerkendende og assertive samtaler

Hvordan siger du fra - uden at slå fra

Se detaljer

Når unge ryger hash

Hvorfor er hash skadeligt, og hvordan motiverer du unge til at stoppe forbruget?

Se detaljer

Komplekse enkeltsager – social og beskæftigelse

Mange sagsbehandlere har prøvet det: en sag, der udvikler sig til en uhåndterlig og ”bøvlet” sag, der presser sagsbehandler og hele afdelingen. Hvad er der sket? Hvad kan man gøre?

Se detaljer

Læringsforløb: Grundlæggende infektionshygiejne

COK udbyder i 2017 et målrettet og afprøvet læringsforløb om grundlæggende infektionshygiejne målrettet medarbejdere, der har kontakt til borgere i eget hjem eller på plejehjem/kommunale institutioner

Se detaljer

Konference om senfølger af seksuelle overgreb

Som fagperson på jobcenter, socialtilbud eller i forvaltningen kan du komme i kontakt med mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Få viden om hvordan du møder og støtter disse mennesker bedst .

Se detaljer

Handicap 2017 – Empowerment genbesøgt

Konferencen byder på internationale oplægsholdere, aktuel forskning inden for handicapområdet og et skarpt fokus på, hvordan vi kan understøtte empowerment i socialt arbejde og socialpolitik.

Se detaljer

Udviklingsdag om resiliens

Oplever du og din organisation også, at hverdagen er travl og kompleks? At vi må udfordre vores måder at tænke på, kommunikere på og samarbejde på ...

Se detaljer

Personlighedsforstyrrelser: Sådan støtter du bedst

Få indblik i de vanskeligheder borgere med personlighedsforstyrrelser kan have, større indsigt i deres måde at reagere samt redskaber til, hvordan du kan skabe et godt og varigt samarbejde.

Se detaljer

Low Arousal og recovery

Borgerinddragelse er en af de mest oversete, men ikke desto mindre mest centrale og afgørende faktorer, hvis du som fagperson skal lykkes med at forebygge vold på botilbud.

Se detaljer