Rehabilitering og kommunikation

Inden for det sociale område er der en bevægelse i gang, der tilsiger, at kommunerne i højere grad arbejder rehabiliterende og med deres dialog og kommunikation med borgere og pårørende. I denne sektion har vi samlet kurser og forløb, der fokuserer på disse elementer; fra hjerneskaderehabilitering til målsætning i rehabiliterende arbejde.

Mange af kurserne er også egnede til udførerer, sociale tilbud og leverandører. Det er også her, man finder kurser om f.eks. borgerinddragelse, handicap og seksualitet og evaluering af indsatser. Kontakt os gerne for supplerende temaer eller mulighed for at skræddersy kurser til jeres organisation.

Regional temadag om styrkelse af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde omkring gravide kvinder med forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler

Sundhedsstyrelsen og de regionale familieambulatorier inviterer til den første af tre årlige temadage om styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem kommune og region på området.

Se detaljer

Socialpædagogisk bistand - fra plan til praksis

Refleksionsplanen: Skærp dit professionelle blik for borgerne i den socialpædagogiske indsats efter § 85 i Serviceloven og opnå tydeligere mening og mål

Se detaljer

Målsætning i rehabiliteringsprocesser

Målsætning er en central del af et rehabiliteringsforløb, og målsætningsprocesser foregår i et komplekst samspil med borgerens behov, faglige perspektiver og de organisatoriske rammer. Så langt synes

Se detaljer

Metodehjulet i rehabilitering

Kurset kan rekvireres hjem i egen afdeling

Benyt Metodehjulet som værktøj og fælles sprog, når rehabiliteringsindsatsen skal planlægges på tværs og præcist – også sammen med borgeren.

Se detaljer

Gruppemetode og ledelse af grupper

Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk.

Se detaljer

Bevægelse, krop og sind: kroppen som subjekt i rehabilitering

COK tilbyder dette to-dages forløb med Jim Toft, som er Ph.D. i psykologi og idræt og har forsket i og har 10 års praksiserfaring med fysisk aktivitets indvirkning på mennesker med psykiske vanskeligh

Se detaljer

Sex, kærlighed og handicap

REKVIRER denne temadag hjem i egen organisation.

Se detaljer

Konference om virksomme metoder på voksenområdet

Socialstyrelsen afholder konference om voksenområdet: Få viden om aktuelle, virksomme metoder i de sociale indsatser på voksenområdet og hør om styrelsens nye udviklings- og investeringsprogram.

Se detaljer

Neurodagen 2017

Socialstyrelsen og COK byder velkommen til Neurodagen - Hjernen i socialt perspektiv. En konference der inspirerer til nye forståelser af sociale indsatser, læring og faglighed.

Se detaljer

Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis

Dette specifikke samtaletilbud er målrettet borgere med overforbrug, som ikke har udviklet alkoholafhængighed. Tilbuddet omfatter primært borgere, der er henvist fra almen praksis, hospital eller komm

Se detaljer