Alkoholbehandling

COK afholder, blandt andet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, kurser for alkoholbehandlere og andre, der arbejder indenfor misbrugsområdet.

Regional temadag om styrkelse af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde omkring gravide kvinder med forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler

Sundhedsstyrelsen og de regionale familieambulatorier inviterer til den første af tre årlige temadage om styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem kommune og region på området.

Se detaljer

Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling (Modul i Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer.

Se detaljer

Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling (Modul i Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi og har som formål at styrke den enkelte behandlers kompetence i dobbeltfokuseret behandling.

Se detaljer

Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer (Modul i Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Modulet er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer, og hvor mere end halvdelen har psykisk komorbiditet.

Se detaljer

Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis

Dette specifikke samtaletilbud er målrettet borgere med overforbrug, som ikke har udviklet alkoholafhængighed. Tilbuddet omfatter primært borgere, der er henvist fra almen praksis, hospital eller komm

Se detaljer

Kursus om undervisning af frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol

Målet er, at kursusdeltagerne bliver fagligt kompetente til at planlægge og stå for undervisningen af kommunens frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol.

Se detaljer