Alkoholbehandling

COK afholder, blandt andet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, kurser for alkoholbehandlere og andre, der arbejder indenfor misbrugsområdet.

Kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer (Modul i Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer, og hvor mere end halvdelen har psykisk komorbiditet.

Se detaljer

Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis

Dette specifikke samtaletilbud er målrettet borgere med overforbrug, som ikke har udviklet alkoholafhængighed. Tilbuddet omfatter primært borgere, der er henvist fra almen praksis, hospital eller komm

Se detaljer

Kursus om undervisning af frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol

Målet er, at kursusdeltagerne bliver fagligt kompetente til at planlægge og stå for undervisningen af kommunens frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol.

Se detaljer