Alkoholbehandling

COK afholder, blandt andet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, kurser for alkoholbehandlere og andre, der arbejder indenfor misbrugsområdet.

Misbrug og psykiske lidelser: Særlig integreret indsats

Mennesker med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelafhængighed er i mange år alt for ofte 'faldet mellem to stole'.

Se detaljer

Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis

Dette specifikke samtaletilbud er målrettet borgere med overforbrug, som ikke har udviklet alkoholafhængighed. Tilbuddet omfatter primært borgere, der er henvist fra almen praksis, hospital eller kommunens frontmedarbejdere i øvrigt.
Se detaljer

Neurodagen 2016: Hjernen i socialt perspektiv

- inspiration, viden og diskussion.

Socialstyrelsen og COK inviterer til en dag, hvor vi sætter hjernen i perspektiv.
Dagens formål er at få indblik i og diskutere et af de mest betydende paradigmer i vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Og vi gør det, så det kan relateres til og give nye forståelser af sociale indsatser, læring og faglighed.
Se detaljer

Børn og unge, som er pårørende

"Jeg troede det var min skyld" - er en sætning man desværre alt for ofte hører fra børn og unge som er pårørende. Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis børn og unge ikke får den hjælp eller støtte de har brug for, når familiemedlemmer enten er fysisk eller psykisk syge, har alkohol- eller misbrugsproblemer eller har det svært socialt og økonomisk. Fx ved vi, at børn og unge i familier med psykisk sygdom er i markant større risiko for selv at udvikle psykiske problemer.
Se detaljer

Temadag for projektledere og -koordinatorer i de deltagende kommuner - evaluering af puljen

TEMADAGEN ER FOR DELTAGERE FRA KOMMUNER, DER HAR SØGT OG FÅET BEVILGET MIDLER FRA SUNDHEDSSTYRELSENS PULJE TIL FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING.
Se detaljer