Alkoholbehandling

COK afholder, blandt andet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, kurser for alkoholbehandlere og andre, der arbejder indenfor misbrugsområdet.

Kursus om undervisning af frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol

Målet er, at kursusdeltagerne bliver fagligt kompetente til at planlægge og stå for undervisningen af kommunens frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol.

Se detaljer

Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis

Dette specifikke samtaletilbud er målrettet borgere med overforbrug, som ikke har udviklet alkoholafhængighed. Tilbuddet omfatter primært borgere, der er henvist fra almen praksis, hospital eller kommunens frontmedarbejdere i øvrigt.
Se detaljer

Neurodagen 2016: Hjernen i socialt perspektiv

- inspiration, viden og diskussion.

Socialstyrelsen og COK inviterer til en dag, hvor vi sætter hjernen i perspektiv.
Dagens formål er at få indblik i og diskutere et af de mest betydende paradigmer i vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Og vi gør det, så det kan relateres til og give nye forståelser af sociale indsatser, læring og faglighed.
Se detaljer

Temadag for projektledere og -koordinatorer i de deltagende kommuner - evaluering af puljen

TEMADAGEN ER FOR DELTAGERE FRA KOMMUNER, DER HAR SØGT OG FÅET BEVILGET MIDLER FRA SUNDHEDSSTYRELSENS PULJE TIL FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING.
Se detaljer