Jura og myndighedsforvaltning

Den traditionelle myndighedsrolle udfordres i disse år, hvor der fra politisk side er stort fokus på, at vi er i stand til at indgå i involverende og samskabende alliancer med lokalsamfund, borgere, virksomheder, organisationer m.fl. I denne omstilling kan rollen som myndighedsudøver let fortone sig – hvilket kan få store konsekvenser for kommunen. For ret og pligt er jo ikke forsvundet. Du skal blot kunne mere end din faglighed.

COK sætter derfor fortsat fokus på den juridisk holdbare afgørelse, hvor vi kommer rundt om sagsforberedelse, sagsflow, politiske indstillinger, afgørelser, myndighedspassivitet og håndhævelser uden tab af oplevet god service. Det gør vi,  fordi vi gerne vil medvirke til at kvalificere og udvikle den kommunale opgavevaretagelse med forvaltningsretten som central markør for samspillet mellem borgere og kommune. 

Gå på opdagelse i vores aktuelle aktiviteter, hvor vi bringer ny og nyttig viden i spil. Hvis du savner et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Og er I interesseret i et fælles kompetenceløft på arbejdspladsen, skræddersyr vi også gerne lokale kurser.

Opfølgningsworkshop omkring kommunal inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

Som lovet på de afholdte kurser her i foråret 2017 har vi nu datofastlagt 2 opfølgningsworkshop.

Se detaljer

Tema-eftermiddag: Renoveringer i støttet byggeri

- herunder finansiering med lån og garantier i støttet byggeri

Se detaljer

Energiplanlægning - Update

Bliv opdateret på varmeplanlægningsområdet.

Se detaljer

Støttet byggeri

Vi sætter fokus på processen ved opførelse af støttet byggeri, særligt BOSSINF og støtteregler.

Se detaljer

KL's MiljøJurauddannelse - Hold S

KL udbyder nu et nyt hold på KL's MiljøJurauddannelse med start i november 2017. Også denne gang kan vi tilbyde en uddannelse i den nyeste regulering på miljøområdet i kommunerne

Se detaljer

Er du akademiker i kommunen?

Få værktøjer til at finde din rolle og forstå relationerne i en politisk styret organisation

Se detaljer

Politikerbetjening

Se detaljer

Teknik og Miljø - Strategisk ledelse i en digital kontekst

Kurset afvikles på masterniveau og introducerer deltagerne for de nyeste teorier indenfor området.

Se detaljer

Forsikringskursus - forsikring i offentlige virksomheder

Bliv skarp på den professionelle håndtering af forsikringsområdet i det offentlige

Se detaljer

Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift

Vi sætter fokus på ældreboligers drift med regnskaber, anvisning, udlejning med opsigelse og fraflytning, beboerdemokrati og klagemuligheder.

Se detaljer