Fra gatekeeper til playmaker

Tiden løber ikke fra fagligheden – men du skal kunne mere end det.

Som fagprofessionel byggesagsbehandler, kommunal bygherre eller forvalter af kommunale ejendomme er du lige nu en helt central aktør som fremtidens velfærdsinnovatør. Det er dig, der er i forreste række, når erhvervslivet har brug for de nødvendige myndighedsgodkendelser – og når der skal skabes merværdi gennem en mere effektiv bygningsdrift.

Ejendomsområdet er blevet en central aktør og værdiskaber i den lokale velfærdsdebat. Lige nu står du over for en ændring af byggeloven – uden dog at kende det fulde omfang af loven. Sikkert er det, at det kommer til at betyde store ændringer i forvaltningens opgaveportefølje og helt nye samarbejdspartnere. Måske står du også midt i store organisatoriske omlægninger af ejendomsforvaltningen, hvor der er kommet politisk fokus på kvalitet og serviceoptimering. 

COK følger udviklingen og holder dig ajour med aktuelle kurser og uddannelser der kan styrke de kompetencer, du har brug for til at løfte opgaverne i fremtidens teknik- og miljøforvaltning. Som altid med afsæt i din hverdagspraksis, som gør det muligt at implementere kompetencer og viden med det samme. 

Gå på opdagelse i vores aktuelle aktiviteter, hvor vi bringer ny og nyttig viden i spil. Hvis du savner et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Og er I interesseret i et fælles kompetenceløft på arbejdspladsen, skræddersyr vi også gerne lokale kurser.

Salg af fast ejendom

Et praksisnært kursus med udgangspunkt i konkrete afgørelser, tvister og aktuelle problemstillinger

Se detaljer

Strategisk ejendomsforvaltning

Et fundament for kommunal velfærd

Se detaljer

Tema-eftermiddag: Renoveringer i støttet byggeri

- herunder finansiering med lån og garantier i støttet byggeri

Se detaljer

Energiplanlægning - Update

Bliv opdateret på varmeplanlægningsområdet.

Se detaljer

Temadag: Alment byggeri – effektivisering og Landsbyggefonden (opbygning og støttemuligheder)

Se detaljer

Støttet byggeri

Vi sætter fokus på processen ved opførelse af støttet byggeri, særligt BOSSINF og støtteregler.

Se detaljer

Er du akademiker i kommunen?

Få værktøjer til at finde din rolle og forstå relationerne i en politisk styret organisation

Se detaljer

Udvikling af den almene boligsektor - Next level

Den almene sektor er et juridisk og økonomisk kompliceret område som indeholder mange komplekse p

Se detaljer

Bevar ejendommenes værdier

Effektiv drift og vedligeholdelse

Se detaljer

Space Management

Optimering af bygningers anvendelse

Se detaljer