Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer

Kurset er et introforløb for nyvalgte skolebestyrelser, som udarbejdes i tæt samarbejde med skolen/forvaltningen og tilpasses de lokale forhold for skolerne.

Se detaljer

Temadag om det mangfoldige samarbejde mellem folkeskole og folkebibliotek

Sæt fokus på det gode samarbejde mellem folkeskole og -bibliotek og få inspiration til nye samarbejdsflader – temadag om det mangfoldige samarbejde

Se detaljer

Konference om ledelse af børns læring og trivsel

KL og COK inviterer til konference: Hør erfaringer fra klyngesamarbejdet om læring og trivsel, og få inspiration fra kommunale chefer og forskere.

Se detaljer

Effektbaseret styring af folkeskolen

Kom til inspirationsdag og få viden om fremtidens distriktsbaserede tildelingsmodeller på folkeskoleområdet. Bliv inspireret af de nyeste erfaringer med effektbaseret styring i danske kommuner.

Se detaljer

Skoleledelsesseminar

Arbejd med strategisk planlægning af hvordan I kan anvende data systematisk hos jer, og få styrket skoleledelsen i at lede professionelle læringsfællesskaber.

Se detaljer

Uddannelse til konsulent i læringsledelse på 0-18 års området

Skoler og institutioner skal ikke stå alene med opgaven at løfte alle børns læring, udvikling og trivsel – her er konsulenter og ressourcepersoner er en afgørende ressource.

Se detaljer

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Et kursus der udbydes i samarbejde med Landsforeningen for skolesekretærer.

Se detaljer

Teamkoordinatoruddannelsen

Er du teamkoordinator i folkeskolen? Bliv rustet til at stå i spidsen for teamets arbejde og udvikling med denne uddannelse i fem moduler, der fokuserer på skolens professionelle læringsfællesskaber.

Se detaljer

Ressourcestyring i folkeskolen med et ledelsesperspektiv

Afskaffelsen af tjenestetidsreglerne, skolereform, inklusion – der er mange grunde til, at økonomistyringen på skoleområdet er udfordret for tiden.

Se detaljer

Økonomi for decentrale ledere

På 4 dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer