Uddannelse til konsulent i læringsledelse på 0-18 års området

Skoler og institutioner skal ikke stå alene med opgaven at løfte alle børns læring, udvikling og trivsel – her er konsulenter og ressourcepersoner er en afgørende ressource.

Se detaljer

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Et kursus der udbydes i samarbejde med Landsforeningen for skolesekretærer.

Se detaljer

Teamkoordinatoruddannelsen

Er du teamkoordinator i folkeskolen? Bliv rustet til at stå i spidsen for teamets arbejde og udvikling med denne uddannelse i fem moduler, der fokuserer på skolens professionelle læringsfællesskaber.

Se detaljer

Inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen

Konference om inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen. Oplev bl.a. den norske professor Terje Manger og andre give deres bud på, hvordan skoleledelser bedst understøtter inkluderende læringsmiljøer.

Se detaljer

Ressourcestyring i folkeskolen med et ledelsesperspektiv

Afskaffelsen af tjenestetidsreglerne, skolereform, inklusion – der er mange grunde til, at økonomistyringen på skoleområdet er udfordret for tiden.

Se detaljer

Skolelederseminar

Forløbet styrker skoleledelser i at lede professionelle læringsfællesskaber, der har fokus på elevernes læring og trivsel. I arbejder konkret med strategisk planlægning af, hvordan I kan anvende data systematisk hos jer.
Se detaljer

Økonomi for decentrale ledere

På 4 dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer

Juridisk ABC for ledere i folkeskolen

På dette kursus sætter vi fokus på de juridiske spilleregler for skolelederen som myndighedsperson og personaleleder.

Se detaljer

Musikskoler - budget og regnskab

Få kendskab til reglerne og metoderne ved budgetlægning, økonomistyring og regnskabsaflæggelse for musikskoler.
Få sat fokus på aktuelle temaer til belysning af udviklingen i musikskolens økonomi, sammenhæng mellem aktivitetsniveau, elevtal og lærerløn, lønsumsstyring samt nøgletal som et arbejdsredskab.
Få lejlighed til at drøfte aktuelle problemstillinger med kolleger fra andre musikskoler.
Se detaljer