Proceskonsulentuddannelse

Facilitering og procesforståelse - Når du skal skabe resultater gennem samskabelse.

Se detaljer