Innovation

Proceskonsulentuddannelse

Facilitering og procesforståelse - Når du skal skabe resultater gennem samskabelse.

Se detaljer

Fremtidens kommunale medarbejdere

Ser du også et øget behov for at styrke og udvikle de fagprofessionelle kompetencer på en lang række områder i kommunerne?

Se detaljer

Udviklingsdag om resiliens

Oplever du og din organisation også, at hverdagen er travl og kompleks? At vi må udfordre vores måder at tænke på, kommunikere på og samarbejde på ...

Se detaljer

Playmakeren og Fælles-skaberen

- når samskabelse kalder på en anden form for konsulentrolle.

Få inspiration til, hvordan du som konsulent i din kommune kan arbejde konkret med at samskabe i et udvidet partnerskab med borgere, civilsamfund og privat erhvervsliv. Skanderborg Kommune og Holbæk Kommune vil som de fremmeste på området dele ud af deres viden om og erfaringer med at mobilisere og gentænke ”konsulentmusklen”, som et vigtigt redskab til at finde nye bud og løsninger på bæredygtig kommunal velfærd.
Se detaljer

Den nye kommunale ledelsesform - i det udviklende samarbejde med den frivillige verden

Når vi ønsker et stærkt og udviklende samarbejde mellem kommunerne og den frivillige verden, så kræver det en særlig form for kommunal ledelse! Kommunerne kritiseres ofte for "kommunalisering" af frivilligheden og for at styre og lede frivilligheden itu. Men afsættet for kurset er, at frivilligheden både kan og skal ledes og organiseres!

Frivillighed udråbes i dag som velfærdssamfundets redningsmand. Frivillige skal både skabe nærhed og fleksibilitet i velfærden, innovere den offentlige sektor, udvikle lokalsamfundene og afhjælpe presset på de kommunale budgetter. Men frivilligheden er ikke nødvendigvis innovativ, og de frivillige er ikke nødvendigvis særlig interesserede i balancen i kommunale budgetter.

Den særlige ledelsesopgave, der opstår i kommunernes samarbejder med frivillige, borgere, pårørende, lokalsamfund og foreninger, er temaet i Stine Hald Larsens ph.d.-projekt. På kurset præsenteres den nyeste forskning på området og giver bud på, hvilke krav dette stiller til den nye kommunale ledelsespraksis. Der inddrages skandinaviske og internationale studier af kritiske faktorer for, at samarbejdet mellem kommuner og frivillige resulterer i nye og bedre ydelser til borgerne.
Se detaljer

Hvordan forbedrer du effektivitet og trivsel - samtidig? Rekvireret hold

Medarbejdere, der har mulighed for at være effektive og skabe værdi i dagligdagen trives bedre, viser ny forskning. Rekvirer en temadag hjem til din kommune og hør, hvordan du skaber både effektivitet og trivsel på arbejdspladsen.

Her får du nyeste viden om effektivitet og trivsel, en måling af trivsel og værdiskabelse i en afdeling eller sektion i din organisation og forslag til, hvordan leder og medarbejdere sammen identificerer konkrete initiativer, der forbedrer både effektivitet og trivsel.
Se detaljer

Frivillighed 2016: Velfærdssamarbejde under forandring

Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK afholder igen i 2016 den nationale frivillighedskonference - denne gang med særligt fokus på samarbejdet om velfærd mellem kommuner, civilsamfund og frivillige.
Se detaljer