Politikerbetjening

Se detaljer

Konference for borgmester- og direktionssekretærer

Borgmester- og direktionssekretærens opgaver, roller og funktioner skifter med hastige skridt i disse år. I dag fungerer mange af borgmester- og direktionssekretærerne som mellemledere – eller en slag

Se detaljer

Valgmodul - Politisk Dialog

Få inspiration og værktøjer til at tænke i nye og anderledes former for borgerinddragelse og skab bedre politisk betjening.

Se detaljer

Valgmodul - Politisk formidling

Styrk dine egner i at understøtte den politiske dialog og formidling og skab bedre politisk betjening.

Se detaljer

Valgmodul - Politisk samspil

Få viden og værktøjer, der styrker samspillet med politikere og den øvrige forvaltning og skab bedre politisk betjening.

Se detaljer

Er du klar til kommunalvalg 2017? - erfakursus

Bliv klar til kommunalvalg 2017

Se detaljer

Er du klar til kommunalvalg 2017? - grundlæggende administration

Hvordan forbereder og gennemfører du kommunalvalg, så du sikrer dig at valget bliver afholdt korrekt? Tag på COKs kursus, og bliv rustet til at gøre kommunalvalget 2017 en succes i din kommune.

Se detaljer

Grundmodul Politisk forståelse

Forstå kommunalpolitikernes arbejdsvilkår og embedsmandens rolle i udviklingen af kommunal velfærd og skab bedre politisk betjening.

Se detaljer