Kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere på fagområderne

Hvad enten du direkte eller indirekte beskæftiger dig med økonomi på et af fagområderne, tilbyder COK kompetenceudvikling, så du er i stand til at udfylde din rolle.
 
Du kan f.eks. arbejde i et kommunalt tilbud såsom et dagtilbud, en skole, eller på et ældrecenter, eller du kan arbejde centralt i kommunens administration inden for det pågældende område. 

Støttet byggeri

Vi sætter fokus på processen ved opførelse af støttet byggeri, særligt BOSSINF og støtteregler.

Se detaljer

Nye tiltag – nye styringsmuligheder, sundhedsområdet under forandring

Deltag på infomøde og få mere viden om de nye initiativer der kommer på sundhedsområdet, og hvilke konsekvenser det får for kommunerne.

Se detaljer

Kommunal opkrævning - update

Et 2- dages internatforløb, hvor du kommer rundt om juraen i forbindelse med kommunal opkrævning og bliver opdateret på seneste retspraksis

Se detaljer

Er du akademiker i kommunen?

Få værktøjer til at finde din rolle og forstå relationerne i en politisk styret organisation

Se detaljer

Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensionsområdet i lyset af beskæftigelsesreformen

Få helt styr på reglerne om mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Se detaljer

Ressourcestyring i folkeskolen med et ledelsesperspektiv

Afskaffelsen af tjenestetidsreglerne, skolereform, inklusion – der er mange grunde til, at økonomistyringen på skoleområdet er udfordret for tiden.

Se detaljer

Økonomi for decentrale ledere

På 4 dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer

Udvidet momskursus

Har du styr på den grundlæggende moms? Udvidet moms går skridtet videre og gør dig i stand til at identificere komplicerede problemstillinger i forbindelse med moms.

Se detaljer

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Styrk dine kompetencer. Bliv stærk på de centrale regler: "Budget- og Regnskabssystem for kommuner" (den gule bibel) og de decentrale regler: "kommunens kasse- og regnskabsregulativ"

Se detaljer

Beskæftigelsesindsats for administrative økonomimedarbejdere - kontering på beskæftigelsesområdet

Har du tilstrækkelig viden om beskæftigelsesområdet til at kunne bogføre korrekt, så kommunen hjemtager de rigtige refusioner?

Se detaljer