Kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere på fagområderne

Hvad enten du direkte eller indirekte beskæftiger dig med økonomi på et af fagområderne, tilbyder COK kompetenceudvikling, så du er i stand til at udfylde din rolle.
 
Du kan f.eks. arbejde i et kommunalt tilbud såsom et dagtilbud, en skole, eller på et ældrecenter, eller du kan arbejde centralt i kommunens administration inden for det pågældende område. 

MEP-Temadag: Effektiv drift af botilbud

På temadagen får du viden om, hvordan dit botilbud bliver mere effektivt. Bliv inspireret af den nyeste viden og drøft vejen til et effektivt botilbud med andre ledere og økonomiansvarlige.

Se detaljer

Effektbaseret styring af folkeskolen

Kom til inspirationsdag og få viden om fremtidens distriktsbaserede tildelingsmodeller på folkeskoleområdet. Bliv inspireret af de nyeste erfaringer med effektbaseret styring i danske kommuner.

Se detaljer

Indkøb handler om velfærd - ny fælleskommunal indkøbsstrategi

Hvad er de væsentligste fælles målsætninger for udviklingen af det kommunale indkøb frem mod 2020, og hvilke indsatser skal bringe os derhen?

Se detaljer

Støttet byggeri

Vi sætter fokus på processen ved opførelse af støttet byggeri, særligt BOSSINF og støtteregler.

Se detaljer

Kommunal opkrævning - update

Et 2- dages internatforløb, hvor du kommer rundt om juraen i forbindelse med kommunal opkrævning og bliver opdateret på seneste retspraksis

Se detaljer

Er du akademiker i kommunen?

Få værktøjer til at finde din rolle og forstå relationerne i en politisk styret organisation

Se detaljer

Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensionsområdet i lyset af beskæftigelsesreformen

Få helt styr på reglerne om mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Se detaljer

Ressourcestyring i folkeskolen med et ledelsesperspektiv

Afskaffelsen af tjenestetidsreglerne, skolereform, inklusion – der er mange grunde til, at økonomistyringen på skoleområdet er udfordret for tiden.

Se detaljer

Økonomi for decentrale ledere

På 4 dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer

Udvidet momskursus

Har du styr på den grundlæggende moms? Udvidet moms går skridtet videre og gør dig i stand til at identificere komplicerede problemstillinger i forbindelse med moms.

Se detaljer