Ledelse uden formelt personaleansvar

Flere og flere ledelseslag er forsvundet i det offentlige. Men det er behovet for ledelse og koordinering ikke. Derfor er der opstået mange nye stillingsfunktioner som koordinator, tovholder, faglig konsulent m.fl.
 
Og det kan være meget udfordrende at sidde i en stilling, hvor du skal agere leder uden at have formelt personaleansvar. Din succes afhænger af dine kollegaers opbakning, og det er faktisk en af de sværeste jobfunktioner - at være kollega med dem, man har et uformelt ledelsesansvar overfor.
COK har udviklet en række tilbud til dig, der har ledelsesansvar uden formelt personaleansvar. Tilbuddene sikrer dig konkrete værtøjer til dagligdagens udfordringer og klæder dig samtidig på med viden og indsigt i et personligt lederskab. Vi har både korte kurser og kompetencegivende tilbud på diplomniveau. 

Hvordan forbedrer du effektivitet og trivsel - samtidig?

Medarbejdere, der har mulighed for at være effektive og skabe værdi i dagligdagen trives bedre, viser ny forskning. Rekvirer en temadag hjem til din kommune og hør, hvordan du skaber både effektivitet

Se detaljer

Frivillighed 2017

Socialstyrelsen, CFSA og COK inviterer igen til national frivillighedskonference. I år sætter vi fokus på nye fællesskaber, social innovation og nye muligheder for deltagelse.

Se detaljer

Proceskonsulentuddannelse

Facilitering og procesforståelse - Når du skal skabe resultater gennem samskabelse.

Se detaljer

Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Dygtige projektledere er et vigtigt fundament for fortsat udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Se detaljer

Ledelse uden formelt personaleansvar

Flere og flere ledelseslag er forsvundet i det offentlige. Men det er behovet for ledelse og koordinering ikke.
Derfor er der opstået mange nye stillingsfunktioner som koordinator, tovholder m.fl.

Se detaljer

Udviklingsdag om resiliens

Oplever du og din organisation også, at hverdagen er travl og kompleks? At vi må udfordre vores måder at tænke på, kommunikere på og samarbejde på ...

Se detaljer