Ledelsesudvikling

Som erfaren leder har du prøvet kræfter med stort set alle ledelsesopgaver. Måske har du også prøvet at skifte job og lederfunktioner op til flere gange. Du kender dig selv og ved, hvad du vil med dit lederskab – men har lyst til og kan se behovet for at blive udfordret på de nye ledelsesdagsordner - med ny ledelsesfaglig viden. 
Ny viden og nye perspektiver på styringskæder, resultatskabelse, evidens, evalueringer, dokumentation, digitalisering,  samskabelse, ledelse af frivillige, styrket borgerkontakt, som ligger lige i slipstrømmen af de store velfærdsreformer. 
 
Samtidig ved du af erfaring, at din udvikling som leder og din organisations udvikling er to sider af samme sag, fordi ledelse også handler om ledelse af faglig og personlig udvikling i både det lille og store fællesskab, som organisationer består af.
 
På det personlige plan har du måske nu lyst til igen at blive udfordret på blinde vinkler og blive forstyrret med nye perspektiver i forhold til dit samspil med organisation og lokalsamfund. 
 
COK har en række læringstilbud til dig, hvor du kan møde andre kollegaer fra hele landet med afsæt i ledelsesaktuelle temaer og udfordringer, som kan bidrage til ny vitalitet og gennemslagskraft. 

Proceskonsulentuddannelse

Facilitering og procesforståelse - Når du skal skabe resultater gennem samskabelse.

Se detaljer

Fra medarbejder til leder - en førlederafklaring

Vil du vide noget om ledelse, kende dine egne motivationskilder/ bidrag ind i et lederskab?
Få en realistisk fornemmelse for lederskabets rammer, vilkår & forudsætninger i en politiskledet organisati

Se detaljer

Forhandlingsteknik og -metoder

Opnå en god og konstruktiv forhandlingskultur og find løsninger, der giver gensidige fordele!
Gennem øvelser får du indblik i dine egne reaktioner under et forhandlingsforløb.

Se detaljer

Juridisk ABC for ledere i folkeskolen

På dette kursus sætter vi fokus på de juridiske spilleregler for skolelederen som myndighedsperson og personaleleder.

Se detaljer

Den nye kommunale ledelsesform - i det udviklende samarbejde med den frivillige verden

Når vi ønsker et stærkt og udviklende samarbejde mellem kommunerne og den frivillige verden, så kræver det en særlig form for kommunal ledelse! Kommunerne kritiseres ofte for "kommunalisering" af frivilligheden og for at styre og lede frivilligheden itu. Men afsættet for kurset er, at frivilligheden både kan og skal ledes og organiseres!

Frivillighed udråbes i dag som velfærdssamfundets redningsmand. Frivillige skal både skabe nærhed og fleksibilitet i velfærden, innovere den offentlige sektor, udvikle lokalsamfundene og afhjælpe presset på de kommunale budgetter. Men frivilligheden er ikke nødvendigvis innovativ, og de frivillige er ikke nødvendigvis særlig interesserede i balancen i kommunale budgetter.

Den særlige ledelsesopgave, der opstår i kommunernes samarbejder med frivillige, borgere, pårørende, lokalsamfund og foreninger, er temaet i Stine Hald Larsens ph.d.-projekt. På kurset præsenteres den nyeste forskning på området og giver bud på, hvilke krav dette stiller til den nye kommunale ledelsespraksis. Der inddrages skandinaviske og internationale studier af kritiske faktorer for, at samarbejdet mellem kommuner og frivillige resulterer i nye og bedre ydelser til borgerne.
Se detaljer