Ledelsesudvikling

Som erfaren leder har du prøvet kræfter med stort set alle ledelsesopgaver. Måske har du også prøvet at skifte job og lederfunktioner op til flere gange. Du kender dig selv og ved, hvad du vil med dit lederskab – men har lyst til og kan se behovet for at blive udfordret på de nye ledelsesdagsordner - med ny ledelsesfaglig viden. 
Ny viden og nye perspektiver på styringskæder, resultatskabelse, evidens, evalueringer, dokumentation, digitalisering,  samskabelse, ledelse af frivillige, styrket borgerkontakt, som ligger lige i slipstrømmen af de store velfærdsreformer. 
 
Samtidig ved du af erfaring, at din udvikling som leder og din organisations udvikling er to sider af samme sag, fordi ledelse også handler om ledelse af faglig og personlig udvikling i både det lille og store fællesskab, som organisationer består af.
 
På det personlige plan har du måske nu lyst til igen at blive udfordret på blinde vinkler og blive forstyrret med nye perspektiver i forhold til dit samspil med organisation og lokalsamfund. 
 
COK har en række læringstilbud til dig, hvor du kan møde andre kollegaer fra hele landet med afsæt i ledelsesaktuelle temaer og udfordringer, som kan bidrage til ny vitalitet og gennemslagskraft. 

Et skud fra roden

Lokale velfærdsalliancer kan løfte velfærdsstaten til et nyt niveau – hør hvordan! Oplev forfatterne til bogen rodskud og få inspiration til at tage sagen i egen hånd og skabe forandringer her og nu.

Se detaljer

Proceskonsulentuddannelse

Facilitering og procesforståelse - Når du skal skabe resultater gennem samskabelse.

Se detaljer

Fra medarbejder til leder - en førlederafklaring

Vil du vide noget om ledelse, kende dine egne motivationskilder/ bidrag ind i et lederskab?
Få en realistisk fornemmelse for lederskabets rammer, vilkår & forudsætninger i en politisk ledet organisation.

Se detaljer

Forhandlingsteknik og -metoder

Opnå en god og konstruktiv forhandlingskultur og find løsninger, der giver gensidige fordele!
Gennem øvelser får du indblik i dine egne reaktioner under et forhandlingsforløb.

Se detaljer

Juridisk ABC for ledere i folkeskolen

På dette kursus sætter vi fokus på de juridiske spilleregler for skolelederen som myndighedsperson og personaleleder.

Se detaljer