Her finder du kurser og temadage, der understøtter dig på det personalejuridiske område, hvad enten det er løn- og personaleregler, håndtering af sygefravær og svære samtaler eller tillidsrepræsentantret. Du finder også kurser om personaleforhold på de decentrale områder, f.eks. på skoler og i institutioner.

Politikerbetjening

Se detaljer

Elevvejleder - uddannelsen for dig, som er ansvarlig for oplæring af elever

Skab de bedste rammer for elever på kontorområdet - og læs artiklen: Fem spørgsmål til dig, der har elevansvar.

Se detaljer

HR-juridisk temakonference

På HR-Jurakonferencen tager vi et aktuelt juridisk tema op og belyser det fra flere vinkler.

Se detaljer

Personalejuridisk konference

- den årligt tilbagevendende konference for personalechefer, forvaltningschefer m.fl.

Se detaljer

EU-studietur til Bruxelles og Luxembourg (2 dage)

KL kan hjælpe jeres kommune med at arrangere en skræddersyet og fagligt relevant studietur for je

Se detaljer

Når medarbejderen begår noget strafbart

Se detaljer

Den komplicerede personalesag – dilemmaer og udfordringer

Arbejdsgiverens frie afskedigelsesret er under pres.

Se detaljer

Forhandlingsteknik og -metoder

Opnå en god og konstruktiv forhandlingskultur og find løsninger, der giver gensidige fordele!
Gennem øvelser får du indblik i dine egne reaktioner under et forhandlingsforløb.

Se detaljer

Elevers retlige forhold

Få viden om den retlige ramme for elever omfattet af erhvervsuddannelsesloven

Se detaljer

Kursus for arbejdsgivere om tillidsrepræsentanter

Se detaljer