Komptenceudvikling for HR-profesionelle

Her finder du uddannelser, kurser og temadage særligt målrettet dig, der arbejder professionelt med HR i kommuner og offentlige organisationer. Det er forløb, hvor vi sætter fokus på dine kompetencer som HR-professionel - hvad enten det handler om at indgå i forhandlinger, at facilitere udviklings- og forandringsprocesser, at forstå og formidle ny lovgivning eller styrkelse partnerskabet mellem HR og kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Fælles for forløbene er, at de tager udgangspunkt i den kommunale kontekst og har fokus på praksisnær læring. Vi kan også skræddersy læringsforløb, som knytter sig til specifikke udfordringer i kommunen. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Elevvejleder - uddannelsen for dig, som er ansvarlig for oplæring af elever

Skab de bedste rammer for elever på kontorområdet - og læs artiklen: Fem spørgsmål til dig, der har elevansvar.

Se detaljer

Udviklingsdag om resiliens

Oplever du og din organisation også, at hverdagen er travl og kompleks? At vi må udfordre vores måder at tænke på, kommunikere på og samarbejde på ...

Se detaljer

Løn og personale - grundkursus

Se detaljer

Personalepolitisk Dag

HR-faget i fokus.

HR-udfordringerne bliver til stadighed større og større for de chefer og konsulenter, som både på strategisk plan og i det daglige maskinrum sikrer kommuners og regioners håndtering af HR-opgaverne.

Foreningen af Offentlige HR Chefer, OHRC, afholder derfor en faglig HR-dag med personalepolitiske temaer i højsædet. En dag, hvor du bliver tanket op med de nyeste og bedste trends indenfor HR-området - og hvor der naturligvis også er plads til i dybden at dyrke emner i de forskellige HR-relaterede temaer.

Nogle af temaerne er blandt andet sat på dagsordenen som følge af HR-chefernes svar til den årlige HR Survey, som COK gennemfører i samarbejde med OHRC.

Vi håber med dette program at appellere til både direktører, HR-/personalechefer og konsulenter, der har interesse for eller daglig berøring med HR og/eller personale- og organisationsudvikling i bredeste forstand.

Skynd dig at reservere dagen i din kalender, tilmeld dig Personalepolitisk Dag 2017, så du sikrer dig øget faglighed og rum til refleksion og sparring.
Se detaljer

Playmakeren og Fælles-skaberen

- når samskabelse kalder på en anden form for konsulentrolle.

Få inspiration til, hvordan du som konsulent i din kommune kan arbejde konkret med at samskabe i et udvidet partnerskab med borgere, civilsamfund og privat erhvervsliv. Skanderborg Kommune og Holbæk Kommune vil som de fremmeste på området dele ud af deres viden om og erfaringer med at mobilisere og gentænke ”konsulentmusklen”, som et vigtigt redskab til at finde nye bud og løsninger på bæredygtig kommunal velfærd.
Se detaljer

Hvordan forbedrer du effektivitet og trivsel - samtidig? Rekvireret hold

Medarbejdere, der har mulighed for at være effektive og skabe værdi i dagligdagen trives bedre, viser ny forskning. Rekvirer en temadag hjem til din kommune og hør, hvordan du skaber både effektivitet og trivsel på arbejdspladsen.

Her får du nyeste viden om effektivitet og trivsel, en måling af trivsel og værdiskabelse i en afdeling eller sektion i din organisation og forslag til, hvordan leder og medarbejdere sammen identificerer konkrete initiativer, der forbedrer både effektivitet og trivsel.
Se detaljer