Gør det rigtige rigtigt - kursus i Folkeskoleområdet - love og regler i forvaltningen

Som forvaltningsmedarbejder og leder på Børn & Unge-området bliver I involveret i mange sager

Se detaljer

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Et kursus der udbydes i samarbejde med Landsforeningen for skolesekretærer.

Se detaljer

Kommunernes indsats mod socialt bedrageri

Gennem de seneste år har hovedparten af de danske kommuner oprettet særlige kontrolenheder

Se detaljer

Er du akademiker i kommunen?

Få værktøjer til at finde din rolle og forstå relationerne i en politisk styret organisation

Se detaljer

Tag ansvar for jeres journalisering

Se detaljer

Politikerbetjening

Se detaljer

Borgerrådgiverens funktioner – nu og i fremtiden

Borgerrådgiverens funktioner og betydning ændrer sig løbende – i mødet med borgerne, kommunens medarbejdere og det politiske niveau.

Se detaljer

Udvikling af den almene boligsektor - Next level

Den almene sektor er et juridisk og økonomisk kompliceret område som indeholder mange komplekse p

Se detaljer

Forsikringskursus - forsikring i offentlige virksomheder

Bliv skarp på den professionelle håndtering af forsikringsområdet i det offentlige

Se detaljer

Den certificerede risikorådgiveruddannelse

Ny uddannelse i fire moduler med fokus på risikostyring på strategisk og operationelt niveau – med konkrete metoder til håndtering af risici i offentlige organisationer.

Se detaljer