Den certificerede risikorådgiveruddannelse

Ny uddannelse i fire moduler med fokus på risikostyring på strategisk og operationelt niveau – med konkrete metoder til håndtering af risici i offentlige organisationer.

Se detaljer

Anerkendende og assertive samtaler - hvordan siger du fra - uden at 'slå fra'

Hvis du kommunikerer ordentligt, direkte, ærligt og personligt, gør du dine samtaler mere berigende og effektive.
Se detaljer

Inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

”Skatteministeren har den 14. december 2016 fremsat et lovforslag om, at inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav skal overdrages til kommunerne.

Se detaljer

Den lovpligtige driftslederuddannelse for Spildevandsforsyningsanlæg

Professionelt lederskab af spildevandsforsyningsanlæg

Se detaljer

Håndhævelse af Bygge- og Planloven

Bliv skarp på at anvende håndhævelsesbestemmelserne i Bygge- og Planloven, således at bestemmelsen i lovgivningen overholdes, samt at borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen sikres.

Se detaljer

Byggesagsbehandler - Kend din udstykningslov

Et kursus for dig som gerne vil forstå landinspektørens dispositioner og ikke mindst bekendtgørelsen om lov om udstykning og anden registrering i matriklen.

Se detaljer

Tinglysning fra A-Z

Et kursus, hvor du både kommer omkring juraen og får mulighed for at få "lapperne på knapperne".

Se detaljer

Aktivt og trygt ejerskab af kommunalt ejede selskaber

Alle kommuner er helt eller delvist ejere af forskellige selskaber.

Se detaljer

Aktindsigt i praksis

Se detaljer

Kommunale Ejendomme: Servicestrategi og konkurrenceudsættelse

Se detaljer