Salg af fast ejendom

Et praksisnært kursus med udgangspunkt i konkrete afgørelser, tvister og aktuelle problemstillinger

Se detaljer

Indkøb handler om velfærd - ny fælleskommunal indkøbsstrategi

Hvad er de væsentligste fælles målsætninger for udviklingen af det kommunale indkøb frem mod 2020, og hvilke indsatser skal bringe os derhen?

Se detaljer

Tema-eftermiddag: Renoveringer i støttet byggeri

- herunder finansiering med lån og garantier i støttet byggeri

Se detaljer

Støttet byggeri

Vi sætter fokus på processen ved opførelse af støttet byggeri, særligt BOSSINF og støtteregler.

Se detaljer

Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift

Vi sætter fokus på ældreboligers drift med regnskaber, anvisning, udlejning med opsigelse og fraflytning, beboerdemokrati og klagemuligheder.

Se detaljer

Den certificerede risikorådgiveruddannelse

Ny uddannelse i fire moduler med fokus på risikostyring på strategisk og operationelt niveau – med konkrete metoder til håndtering af risici i offentlige organisationer.

Se detaljer

Ejendomsskattens A-B-C

Har du som medarbejder på ejendomsskattekontoret svært ved at danne dig et overblik over de mange forskellige opgaver og sammenhænge på området eller ønsker du at få genopfrisket din viden?

Se detaljer

Appetizer om dækningsafgift - § 23 og 23A i lov om kommunal ejendomsskat

Se detaljer