Konference om senfølger af seksuelle overgreb

Som fagperson på jobcenter, socialtilbud eller i forvaltningen kan du komme i kontakt med mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Få viden om hvordan du møder og støtter disse mennesker bedst .

Se detaljer

Handicap 2017 – Empowerment genbesøgt

Konferencen byder på internationale oplægsholdere, aktuel forskning inden for handicapområdet og et skarpt fokus på, hvordan vi kan understøtte empowerment i socialt arbejde og socialpolitik.

Se detaljer

Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift

Vi sætter fokus på ældreboligers drift med regnskaber, anvisning, udlejning med opsigelse og fraflytning, beboerdemokrati og klagemuligheder.

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne

Kurset har til formål at give dig, der har mere end 3 år erhvervserfaring, mulighed for at arbejd

Se detaljer

Merudgifter for viderekomne – SEL § 100

Juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig og BPA-ordninger mv., og som en del af den samlede løsning på tværs af forvaltninger.

Se detaljer

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder – Erfarne

- Med særligt fokus på sagsbehandling af forbrugsgoder

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) Let øvede

Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering på dine praktiske erfaringer og styrke din sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

Se detaljer

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder – nye og let øvede

Bliv klædt på til en systematisk tilgang til arbejdet med lovgivningen i praksis ved brug af fagl

Se detaljer

Databeskyttelsesforordningen på de fagspecifikke områder

Se detaljer

Den nye kommunale ledelsesform - i det udviklende samarbejde med den frivillige verden

Når vi ønsker et stærkt og udviklende samarbejde mellem kommunerne og den frivillige verden, så kræver det en særlig form for kommunal ledelse! Kommunerne kritiseres ofte for "kommunalisering" af frivilligheden og for at styre og lede frivilligheden itu. Men afsættet for kurset er, at frivilligheden både kan og skal ledes og organiseres!

Frivillighed udråbes i dag som velfærdssamfundets redningsmand. Frivillige skal både skabe nærhed og fleksibilitet i velfærden, innovere den offentlige sektor, udvikle lokalsamfundene og afhjælpe presset på de kommunale budgetter. Men frivilligheden er ikke nødvendigvis innovativ, og de frivillige er ikke nødvendigvis særlig interesserede i balancen i kommunale budgetter.

Den særlige ledelsesopgave, der opstår i kommunernes samarbejder med frivillige, borgere, pårørende, lokalsamfund og foreninger, er temaet i Stine Hald Larsens ph.d.-projekt. På kurset præsenteres den nyeste forskning på området og giver bud på, hvilke krav dette stiller til den nye kommunale ledelsespraksis. Der inddrages skandinaviske og internationale studier af kritiske faktorer for, at samarbejdet mellem kommuner og frivillige resulterer i nye og bedre ydelser til borgerne.
Se detaljer