Formidlingsteknik - Få dine budskaber ud over rampen

Har du vigtige budskaber i dit daglige arbejde, men ikke nok gennemslagskraft og opmærksomhed i forhold til kollegaer, interne ledere eller borgere? Eller har du holdt oplæg, hvor du roder rundt i pointerne?

Se detaljer

Supervisoruddannelse

Vil du som supervisor være med til at sikre faglig udvikling, personlig trivsel og fortsat engagement i arbejdslivet?

Se detaljer

Konference om senfølger af seksuelle overgreb

Som fagperson på jobcenter, socialtilbud eller i forvaltningen kan du komme i kontakt med mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Få viden om hvordan du møder og støtter disse mennesker bedst .

Se detaljer

Handicap 2017 – Empowerment genbesøgt

Konferencen byder på internationale oplægsholdere, aktuel forskning inden for handicapområdet og et skarpt fokus på, hvordan vi kan understøtte empowerment i socialt arbejde og socialpolitik.

Se detaljer

Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift

Vi sætter fokus på ældreboligers drift med regnskaber, anvisning, udlejning med opsigelse og fraflytning, beboerdemokrati og klagemuligheder.

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne

Kurset har til formål at give dig, der har mere end 3 år erhvervserfaring, mulighed for at arbejd

Se detaljer

Merudgifter for viderekomne – SEL § 100

Juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig og BPA-ordninger mv., og som en del af den samlede løsning på tværs af forvaltninger.

Se detaljer

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder – Erfarne

- Med særligt fokus på sagsbehandling af forbrugsgoder

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) Let øvede

Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering på dine praktiske erfaringer og styrke din sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

Se detaljer

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder – nye og let øvede

Bliv klædt på til en systematisk tilgang til arbejdet med lovgivningen i praksis ved brug af fagl

Se detaljer