Konference om virksomme metoder på voksenområdet

Socialstyrelsen afholder konference om voksenområdet: Få viden om aktuelle, virksomme metoder i de sociale indsatser på voksenområdet og hør om styrelsens nye udviklings- og investeringsprogram.

Se detaljer

Handicap 2017 – Empowerment genbesøgt

Konferencen byder på internationale oplægsholdere, aktuel forskning inden for handicapområdet og et skarpt fokus på, hvordan vi kan understøtte empowerment i socialt arbejde og socialpolitik.

Se detaljer

Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift

Vi sætter fokus på ældreboligers drift med regnskaber, anvisning, udlejning med opsigelse og fraflytning, beboerdemokrati og klagemuligheder.

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne

- Med særligt fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling, samt den nye Servicelovs betydning for arbejdet med Servicelovens §§ 112 og 113.

Se detaljer

Merudgifter for viderekomne – SEL § 100

Juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig og BPA-ordninger mv., og som en del af den samlede løsning på tværs af forvaltninger.

Se detaljer

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder – Erfarne

- Med særligt fokus på sagsbehandling af forbrugsgoder

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) Let øvede

Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering på dine praktiske erfaringer og styrke din sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

Se detaljer

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder – nye og let øvede

- Med særligt fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling, samt den nye Servicelovs betydning for arbejdet med Servicelovens §§ 112 og 113.

Se detaljer